Tips och inspiration

Lär av andra och varandra. Här har vi samlat tips och inspiration till dig som jobbar proaktivt med omställning.

Pär Lager
Nya kunskaper krävs i föränderlig värld
Upskill och Reskill var temat för webbinariet med Pär Lager. Han bjöd bland annat på insikter om varför alla ständigt behöver uppdatera sina kunskaper – och hur vi tar till oss nya lärdomar på bästa sätt.
Läs mer
Bild på Gustav Petersson
Vikten av att tänka vettigt från början
Hur tar vi bäst reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat? Det är en fråga som engagerar Gustav Petersson, som både har skrivit böcker i ämnet och föreläser i frågan, bland annat håller han i webbseminarier här på Trygghetsstiftelsen.
Läs mer
Magnus Anttila
Börja med att tydliggöra behoven
Lokala omställningsmedel kan användas på ett smartare sätt än vad som är fallet i dag. Det menar organisationskonsulten Magnus Anttila. –Myndigheterna har sina verksamhetsplaner och det centrala avtalet. Det handlar om att börja där, inte om att skapa...
Läs mer
Charlotta Ankarlilja: Alla behöver tänka på vad omställning kan betyda
Charlotta Ankarlilja är HR-chef på Malmö universitet med ansvar för lokala omställningsmedel. Hon har också personlig erfarenhet av Trygghetsstiftelsens tjänster. –För mig är förändring en möjlighet, även om man naturligtvis kan bli rädd och orolig ett...
Läs mer
Hur får medlen användas är en återkommande fråga
Genom åren har Trygghetsstiftelsen arrangerat erfarenhetsutbyten för myndigheter som vill eller har kommit igång med det lokala omställningsarbetet. Deltagarna har uppskattat att dela kunskaper och idéer. Här har vi samlat några återkommande frågeställningar...
Läs mer
Erfarenhetsutbyten: Inspiration och nya idéer hur medlen kan användas
Årligen avsätts 300 miljoner kronor av statliga myndigheter i lokala omställningsmedel men på många arbetsplatser samlas pengarna på hög. För att ge kunskap och inspiration till att använda pengarna proaktivt och långsiktigt bjöd Trygghetsstiftelsen...
Läs mer
Erfarenhetsutbyten: Andras lärdomar gav nya insikter
Många myndigheter har svårt att få snurr på sina lokala omställningsmedel. Det finns fortfarande stora summor kvar som inte har använts. Trygghetsstiftelsen erbjuder erfarenhetsutbyten mellan myndigheter som ett sätt att ge ökad delaktighet, dialog och...
Läs mer
Inspirationsdag Länsstyrelsen: För att möta digitaliseringen krävs innovativa arbetssätt
Digitalisering driver förändring på statliga arbetsplatser i en allt snabbare takt. För att möta den omställningen krävs både innovativa arbetssätt och att våga mer. Det var några slutsatser när Trygghetsstiftelsen bjöd in landets länsstyrelser till en...
Läs mer
Hållbart arbetsliv stöttar omställning
Hållbart arbetsliv och omställning stod på programmet när Partsrådet och Trygghetsstiftelsen bjöd in Myndighetsnätverket i Sundsvall till halvdagsseminarium.   - 300 miljoner avsätts varje år av statliga myndigheter till lokala omställningsmedel, men...
Läs mer
Parterna vill se proaktiva insatser
Arbetsgivarverket, Saco-S, och OFR/S,P,O var på plats på Trygghetsstiftelsens inspirationsdag. Parterna svarade på en rad frågor om varför och hur man ska använda de lokala omställningsmedlen.
Läs mer
Livs- och karriärsutveckling - utveckling för individ och organisation
Livs- och karriärplanering behövs både när medarbetare vill utvecklas på sitt nuvarande jobb eller behöver stöd för att finna nya karriärvägar. Det är också ett strategiskt verktyg för att utveckla såväl de anställda som själva arbetsplatsen. Här berättar...
Läs mer