Erfarenhetsutbyten: Andras lärdomar gav nya insikter

Många myndigheter har svårt att få snurr på sina lokala omställningsmedel. Det finns fortfarande stora summor kvar som inte har använts. Trygghetsstiftelsen erbjuder erfarenhetsutbyten mellan myndigheter som ett sätt att ge ökad delaktighet, dialog och inspiration till en bättre användning av de lokala omställningsmedlen.

Den 12 mars samlade Trygghetsstiftelsen några stora myndigheter i Stockholm för att utbyta erfarenheter om hur de använder sina lokala omställningsmedel. Kriminalvården, Polisen, Migrationsverket och Försäkringskassan berättade både om hur de har arbetat med medlen och diskuterade i mindre grupper vilka utmaningar som finns. Omdömena efter dagens slut blev att man fick med sig en mängd nya uppslag och idéer.

Cathrine Söderberg och Niklas Edholm från Kriminalvården berättade att man har satsat på bättre information internt för att kunna använda medlen på ett effektivare sätt. Deras informationsfilm som bygger på animation och teckningar uppskattades av de andra deltagarna.

–Vi fick inte riktig snurr på våra lokala omställningsmedel. Därför gjorde vi en humoristisk film till intranätet. Syftet är att höja kunskap och medvetenhet för att kunna bli mer proaktiva, säger Cathrine Söderberg, som är samordnare för LOM på halvtid.

Hittills har satsningen fallit väl ut och det har skett en ökad användning av medlen, bland annat för växeltjänstgöring, kompetensutveckling samt karriär- och livsplanering. Syftet är att kunna behålla och utveckla den egna personalen.

–Vi skulle vilja se fler individuella ansökningar. I dag måste medarbetarna söka tillsammans med chefen. Just nu håller vi på att förbättra ansökningsformuläret och införa sökandemedverkan, säger Niklas Edholm, från Seko.

Cecilia Stålhammar, samordnare för LOM, hos Polisen berättar att man befinner sig i ett positivt läge eftersom myndigheten växer, men utmaningar är bland annat att behålla och utveckla medarbetarna. Därför vill man använda medlen mer proaktivt och under 2018 provades ett nytt grepp.

–Det nya är att medlen kan användas för utvecklingsprojekt inför kommande förändringar i samhället, till exempel digitalisering. Vi fick in drygt 100 ansökningar under 2018 som nästan alla godkändes. Nu börjar det spännande arbetet med att följa upp projekten, säger hon.

På Migrationsverket är situationen den motsatta. Här finns inget avtal om lokala omställningsmedel och man deltar i erfarenhetsutbytet för att kunna komma vidare.

–De senaste åren har vi befunnit oss i en konstant omställning. Först har vi vuxit kraftigt och sedan har personalen minskat rejält. Nu vill vi få inspiration till att börja arbeta med avtalet, säger Annika Larsson, HR-specialist.

Slutligen berättade Martin Lindeblad, förhandlingschef Försäkringskassan, att de har förhandlar fram ett alldeles färskt avtal från den 1 januari 2019.

–Fokus i det nya avtalet ligger på proaktiva åtgärder och vi har en ganska bred tolkning av hur omställningsmedlen får användas. Vi har dock sagt att medlen inte får användas för arbetsgivarens ordinarie utbildning och vad det innebär går förstås att diskutera, säger han.

Skribent Carina Järvenhag

Det här är lokala omställningsmedel:

• 0,2 procent av de statliga arbetsgivarnas lönesumma avsätts för detta.

• Ska finansiera ett lokalt omställningsarbete.

• Bygger på en långsiktig planering av omställningsåtgärder.

• Ska stödja arbetslinjen och ett långt arbetsliv.

• Ska både stödja verksamheten och utveckla individen.