Annika Brobjer

Konkurrensfördel med karriärplanering

Proaktiv livs- och karriärplanering är något som båda kan utveckla individen och organisationen. Karriärexperten Annika Brobjer menar att alla mår bra av att tänka igenom var de befinner sig i yrkeslivet med jämna mellanrum.

I takt med att vi arbetar allt längre och också byter jobb flera gånger under arbetslivet ökar behoven av livs- och karriärplanering. Även inom den statliga sektorn erbjuds program för att ge medarbetare möjlighet att utvecklas på jobbet. 

–Lite drastiskt uttryckt kan man säga att det som inte förändras, i stället kommer att leda till avveckling. I dag är förändringstakten i arbetslivet mycket hög och då måste både organisationer och människor hänga med i den utvecklingen, säger Annika Brobjer.

Sedan 2005 har hon drivit Karera som enkelt uttryckt jobbar med människor och organisationer i förändring. Inom den statliga sektorn arbetar hon både med omställning och proaktivt arbete, i det här fallet livs- och karriärplanering. Bland de statliga myndigheter hon har arbetat med finns Arbetsförmedlingen, Regeringskansliet och Migrationsverket.

– När vi pratar om omställning handlar det ofta om att ge medarbetare stöd i att gå vidare till en annan anställning En proaktiv karriärplanering innebär att det finns en ömsesidighet i upplägget. I korthet handlar det om att se sina egna förmågor, värderingar och drivkrafter i relation till det sammanhang som arbetsplatsen kan erbjuda. Syftet är att utveckla både individer och verksamheten, säger hon.

Tanken är att engagerade och motiverade medarbetare presterar bättre, vilket i sin tur leder till att organisationen utvecklas.  Proaktiv karriärplanering är därför något som alla tjänar på.

–Gemensamt för dem som har genomgått en karriärplanering är att de får en bredare syn på sitt eget bidrag till organisationen. Ofta blir man mer medveten om sina förtjänster och sätter ett högre värde på sina kunskaper. Den här ökade tydligheten gör det i sin tur lättare för arbetsgivaren att kunna erbjuda stimulerande arbetsuppgifter.

Kareras livs- och karriärplanering sker i flera steg med stöd av en coach. Först görs en kompetensinventering utifrån den så kallade karriärmodellen, sedan diskuteras möjligheter och mål för den fortsatta karriären och slutligen görs en handlingsplan utifrån den aktuella målbilden.

–Vi tar också hänsyn till hela den aktuella livssituationen eftersom den påverkar våra mål för karriären. Speciellt för oss är att alla får tillgång till ”karriärmodellen” även efter genomgånget program. Alla ökar sin möjlighet för att skapa ett hållbart arbetsliv genom en regelbunden inventering över var man befinner sig i karriären och var man skulle ville vara, säger Annika Brobjer.

Själv är hon på väg att förändra sitt liv på ett dramatiskt sätt den här sommaren. Den första juli kastar hon och maken loss på en världsomsegling som beräknas ta tre år,

–Det är något som jag har planerat för länge och nu tyckte jag att det var dags. Jag är en väldigt nyfiken person och det har drivit mig i hela mitt yrkesliv. Nu vill jag ta reda på vem jag är – och vad jag blir – efter fyra veckor ensamma till havs. 

 Carina Järvenhag

Mer om karriärplanering

  • Ett dynamiskt verktyg om hur vi ser på våra egna och andras arbetslivsutveckling.
  • Fyra huvudsakliga inriktningar i en karriär; expert, linjär (uppåt), utvidgande och episodisk.
  • Frågeformulär mäter alla dessa + underliggande drivkrafter = karriärprofil.
  • Upptäcker motivationspotentialer och eventuella missriktningar för bättre karriärkoll.
  • Möjliggör större eget ansvar för sitt engagemang och hjälpa chefer att bli mer engagerande.