Jörgen Kihlgren

Så här håller din karriär länge

Jörgen Kihlgren är enhetschef på Trygghetsstiftelsen och har lång erfarenhet av karriärplanering och ledarskapsutveckling Han menar att alla bör planera sin karriär och hålla koll på hur händelser i omvärlden kan förändra branschen.

Jörgen Kihlgren är i dag chef för enheten styrning och stöd på Trygghetsstiftelsen. Innan dess arbetare han bland annat i flera år med ledarskapsutveckling på Ledarna och som konsult inom karriärrådgivning och organisationsutveckling. 

–Det finns flera skäl till att karriärplanering kanske är viktigare än någonsin. I dag förväntas vi arbeta tills vi är 70 år, vilket innebär en karriär på 45–50 år för många av oss. Samtidigt driver teknikutveckling och digitalisering förändringar på arbetsmarknaden. Då kan vi inte förvänta oss att det yrkesval vi gjorde som 20-åring är giltigt hela yrkeslivet, säger han.

Jörgen Kihlgrens definition av begreppet karriär är att man trivs på jobbet och har möjlighet att utveckla sina styrkor och förmågor. I dag är det heller inte självklart att en karriär måste vara en stege upp till den högsta chefsposten. Istället innehåller den ”karriärstege” som ofta används inom karriärcoachning fyra inriktningar; experten, den linjära (uppåt), den utvidgande och den episodiska.

–De flesta av oss ryms inom någon av grupperna. Den episodiska karriären tycker jag personligen är väldigt spännande. Det kan tyckas som de personerna gör väldigt tvära kast i sitt yrkesliv, men de är i istället väldigt trogna sina drivkrafter och att känna sin passion är också en form av karriärplanering.

En viktig grund för att hitta rätt i sin karriär är just att vara medveten om sina styrkor, drivkrafter och värderingar, men också att vara beredd på att identifiera möjligheter och att ibland våga ta risker. 

–Din karriär hänger samman med var du befinner dig i livet för övrigt. Om du just ligger i skilsmässa är det kanske inte läge att ta risker i karriären. Det är också stor skillnad på om en förändring eller omställning i karriären är påtvingad eller frivillig. Man måste ha stor respekt för att en påtvingad förändring kan framkalla en reaktiv reaktion och ett stresspåslag. 

Oavsett om en förändring är påtvingad eller efterlängtad finns det förhållningssätt som ökar anställningsbarheten under ett långt arbetsliv. Enkelt uttryckt handlar det om att hålla koll på sin bransch och att vara uppmärksam på vad som händer i omvärlden.

–Du kunde vara världens bästa tunnbindare eller grafiker, men det hjälpte inte när de branscherna förändrades i grunden och jobben försvann. Det är viktigt att göra en egen omvärldsanalys utifrån erfarenheter, kunskaper och trivselfaktorer på det nuvarande arbetet. 

Just omvärldsanalysen menar Jörgen Kihlgren är den viktigaste ingrediensen i en proaktiv karriärplanering. 

–Vi hör ofta att samhället förändras fort i dag, men jag misstänker att det gick nästan lika fort under industriella revolutionen. I grunden handlar det om samma frågor. Hur vi ska utvecklas i takt med att arbetsmarknaden förändras, yrken försvinner och nya tillkommer, säger Jörgen Kihlgren och tillägger att det livslånga lärandet är en av hans käpphästar.

–Utbildning och bildning är otroligt viktigt. Mitt bästa råd är att antingen investera i någon form av utbildning alternativt att verkligen sätta rätt ord på sin kompetens och vara stolt över sina erfarenheter och kunskaper. En kombination av detta är troligen det mest optimala. Om du dessutom satsar på självledarskap och omvärldsberedskap har du lagt grunden för en god karriärplanering.

Carina Järvenhag

Mer om karriärer: