KTH

Viktigt att hitta balansen i livet

Sedan över ett decennium erbjuder Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, sina medarbetare ett livs- och karriärprogram. –Syftet är att deltagarna ska kunna fatta aktiva och medvetna beslut om sina karriärer utifrån vad som är viktigt i livet och i arbetslivet, säger karriärexperten Jakob Krajevski.

Drygt 500 medarbetare har genomfört livs- och karriärprogrammet sedan det introducerades på KTH år 2008. Syftet är att främja den interna och externa rörligheten. 

–KTH strävar efter att ge anställda möjlighet att utveckla sin kompetens och därmed behålla sin anställningsbarhet. Det ska vara ett aktivt val att arbeta på KTH, säger HR-specialisten Karin Eliasson.

Programmet vänder sig till alla anställda oavsett befattning som har en tillsvidareanställning som varat minst tre år på minst 50 procent av en heltid.  

–Det är alla typer av anställda som har gått programmet, från professorer till administratörer, och även en prorektor. Trixet är att anpassa programmet till varje person, säger Jakob Kravejski, som är personal- och organisationskonsult på Starck & Partner, som har hållit i livs- och karriärprogrammet från starten.

Han berättar att den vanligaste reaktionen från dem som har gått programmet är ”varför har jag inte gjort det här tidigare!” De flesta genomgår också någon utveckling i sin nuvarande karriär. Det kan vara nya arbetsuppgifter, en satsning på att bli professor eller att söka sig till en ny arbetsplats internt eller externt.

 –Ibland har man lite bråttom och vill byta jobb, men när man får en möjlighet att reflektera över sig själv och sin karriär kan man upptäcka att det är ganska bra där man befinner sig. Oavsett vad man väljer att göra efteråt leder programmet till att man får en ”boost” och ser på sina egna förmågor på ett mer positivt sätt – och blir mer motiverad på jobbet!

Jakob Krajevski märker också att balansen mellan jobb och privatliv tar en allt större plats i diskussionerna mellan deltagare och karriärcoach. 

–Din karriär går inte att skilja ut från livet i övrigt. Livs- och karriärplanering handlar om hur man ska få ihop karriären med resten av tillvaron. Intressant är att många av våra kunder upplever att det har blivit lättare med balansen under pandemin, till exempel att få ihop arbetet med dagislämningar och tid för träning, säger han.

Jakob Krajevski tillägger att nyttan med livs- och karriärplanering inte enbart är för den enskilda, utan att även organisationen får fördelar i form av ett ökad välmående och en höjd motivation bland medarbetarna.

–En proaktiv karriärplanering innebär att man jobbar förebyggande. Vi utgår från vad individen vill och hjälper dem mot målet. Det viktiga är att ta sig tid att reflektera över sig själv och sin roll innan man hamnar i en ohållbar situation, till exempel att bli korttidssjukskriven eller är kvar för länge i arbetsuppgifter där man inte trivs eller inte utvecklas längre.

Nu och framåt såväl för samhället som för organisationer och individer.

–Oavsett yrke är det i dag extremt viktigt att planera sin karriär. I till exempel hantverksyrken kommer kanske inte kroppen att hålla för ett långt arbetsliv. Men även många tjänstemän måste vara beredda att byta bana när arbetsuppgifterna förändras genom automatiseringar och en ökad digitalisering, säger han. 

 

Carina Järvenhag