Pernilla Carlsson

Insatser ska bidra till att vidga perspektiven

Universitetsvärlden präglas av otrygga anställningar och relativt få fasta tjänster. Många doktorander och postdoktorer måste därför hitta en karriär utanför akademien. –Mycket av mitt jobb handlar om att minska stressen och göra folk medvetna om sina egna kompetenser, säger Pernilla Carlsson, karriärcoach vid Lunds universitet.

2013 anställdes Pernilla Carlsson på den Medicinska fakulteten vid Lunds universitet med uppgift att starta ett karriärcentrum med särskilt fokus på yngre forskare.

–Syftet var att stötta våra yngre forskare vad gäller karriärplanering. Många är mycket kunniga inom sitt ämne och hängivna sin forskning, men kan samtidigt ha en väldigt vag uppfattning om vad de vill – och kan – göra med sina kunskaper, säger hon.

I dag erbjuds både ett mentorprogram och karriärcoachning på frivillig basis. Man anordnar även föreläsningar och workshops kring karriärfrågor. I första hand vänder sig insatserna till doktorander och postdoktorer, det vill säga personer som har doktorerat och nu har en temporär tjänst eller ett forskningsstipendium. Även mer seniora forskare som lektor eller professor, som inte har en fast tjänst, ingår i målgruppen. 

–Jag ser det som en av mina uppgifter att bryta vissa tabun. Det finns till exempel en idé om att det är ett misslyckande att lämna akademien. Det försöker vi förändra genom att visa på goda exempel från andra branscher eller genom inspirerande föreläsningar som ska vidga perspektiven, säger Pernilla Carlsson.

Hon leder också individuella coachsamtal och säger att det finns ett stort behov av stöd i att se olika karriärvägar och hjälp med att hitta sin riktning i livet. 

–Första mötet handlar om att bygga förtroende. De får berätta om sin bakgrund och varför de valt att kontakta mig. Vi gör en kartläggning över kompetenser, intressen och värderingar – vad som är viktigt för dem. Om man är i början av sin karriär är det svårt att veta vart man ska ta vägen om man inte ens känner till kartan.

Pernilla Carlsson säger att en utmaning med karriärcoachning är att många vill ha ”action” direkt, utan att ha funderat igenom vad man egentligen vill göra. Man brukar prata om tre steg inom coachning; inåt, utåt och framåt. Det innebär att först se på sina egna styrkor och svagheter, sedan göra en omvärldsanalys och först därefter agera utifrån det. 

–Det är vanligt att man vill trycka på framåt direkt. Därför finns det ett stort intresse när vi erbjuder stöd i att söka jobb och skriva cv, eftersom det är något konkret. Men en cv kan också vara en bra ingång till att börja nysta i vart man vill komma i sitt yrkesliv.

Fakultetens mentorprogram är ett annat sätt att visa på karriärvägar utanför akademien. Varje läsår får cirka 20 doktorander och postdocs en möjlighet att få en mentor från läkemedelsindustrin. Mentor och adept ska träffas en gång i månaden under det akademiska läsåret. 

–Vi ordnar också en kickoff, två träffar med inbjudna föreläsare och en avslutningsträff. Det senaste året fick allting ske digitalt, vilket har fungerat överraskande bra. Det är visserligen lite svårare att bygga nätverk när man inte träffas fysiskt, men videomöten kan göra det lättare att hitta mentorer även utanför Öresundsregionen, säger Pernilla Carlsson.

Det pågår just nu en utvärdering om var doktoranderna tar vägen på ett, fem och tio års sikt. Något som det inte finns några siffror på i dag. 

Carina Järvenhag