Bli mer proaktiv i omställningsarbetet

Hur fångas kunskap, tankar och idéer upp om vad myndigheten och medarbetarna behöver för att möta arbetslivets förändringar? Den frågan har Trygghetsstiftelsen ställt sig. För att stötta myndigheterna och lokala representanterna pågår ett arbete med att ta fram en workshop som hjälper er på vägen.

Under våren 2020 lanseras vi workshopen. Syftet med workshopen är att ta fram ett verktyg som på ett konkret och tydligt sätt stöttar arbetsgivare och fackliga representanter i omställningsarbetet. Samtidigt ska workshopen inspirera till en mer proaktiv användning av de lokala omställningsmedlen.

Workshopen kommer att kunna vara stöd i arbetet lokalt och tanken är att den genomförs lokalt av er själva. Deltagare kan både vara arbetsgivar- och fackliga representanter som har uppdraget att arbeta med de lokala omställningsmedlen. Ni kan också använda workshopen ute i verksamheten för fånga kunskap, tankar och ideér från chefer och medarbetare. Material till workshopen kommer att kunna laddas ner från vår webbplats. Ni behöver själva ha en facilitator som genomför och dokumenterar workshopen.

Under sommaren genomför vi två piloter med Bolagsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län.

"Tack för en bra planerad och genomförd workshop och bra jobbat av oss ”Bolagsverkare”...nu har vi lagt en bra grund för höstens fortsatta arbete med vårt lokala kollektivavtal" Daniel Persson, HR-chef Bolagsverket

"Väl genomfört med en tydlig röd tråd som hjälpt oss en stor bit på väg mot ett nytt lokalt omställningsavtal. Inspirerande och lärorikt!" Thomas Flank, Saco-S, Bolagsverket

Vill du veta mer?  Kontakta Ylva Disheden 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp