Mer information

Är du intresserad av att läsa mer om omställningskedjan? Eller om hur arbetet med lokala omställningsmedel har gått för andra?

Våra skrifter

Skicka efter

Vill du att vi skickar skrifterna kan du mejla oss. Berätta hur många exempel du vill ha och vart de ska skickas.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp