"Varje år avsätts cirka 300 miljoner kronor, men knappt hälften används"

Den snabba omställningstakten i samhället ställer nya krav på svenska myndigheter. På ett informellt mingel i Stockholm berättade Trygghetsstiftelsen och Partsrådet om hur man kan rusta sig inför kommande förändringar.

På plats var representanter från Polismyndigheten, Skolinspektionen, Arkitektur- och designcentrum (Arkdes) och Trafikverket. De fick bland annat tips om hur lokala omställningsmedel (LOM) kan användas för att utveckla både medarbetarna och verksamheten.

–Varje år avsätts cirka 300 miljoner kronor, men knappt hälften används. Det finns mycket pengar kvar i potten hos myndigheterna och därmed en stor utvecklingspotential, sade Ylva Disheden, ansvarig för LOM på Trygghetsstiftelsen.

Sedan berättade Göran Hellman från Partsrådet om programmet ett Hållbart arbetsliv. Programmet har tagits fram på initiativ av centrala parter och syftet är att främja ett långt och friskt arbetsliv inom staten. Exempel på tjänster är effektiva team, rehabiliteringskedjan och tidiga tecken på stress. Alla tjänster kan avropas gratis av myndigheterna.

Per-Åke Ferngren, HR-specialist på Trafikverket, hade kommit till Stockholm för att utbyta erfarenheter och diskutera olika upplägg för att kunna möta framtida förändringar i verksamheten. En utmaning är att Trafikverket är en sådan stor myndighet med cirka 9 000 anställda och över 500 chefer.

–Vi ligger i startgroparna för att sätta igång flera aktiviteter. Jag sitter själv i den partsgemensamma gruppen för lokala omställningsmedel. Något som är väldigt positiv är enigheten om att vi verkligen vill använda medlen för att utveckla våra medarbetare, sade han.