3:25
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Fortsätt diskutera omställning

Söker du mer kunskap om hur omställning har påverkat arbetsmarknaden? Här kan du läsa mer om hur det har sett ut och utforska vad som väntar runt hörnet. Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Historia – en väg till framtiden?

Kunskap om tidigare omställningar kan rusta oss för framtida förändringar. Utställningen ”Ursäkta röran – omställning pågår”, visades på Arbetets museum i Norrköping och lyfte fram olika förändringar som skett under de senaste 100 åren och väckte frågor om framtiden. 

Trygghetsstiftelsen och Arbetets museum har dokumenterat utställningen för att tillgängliggöra materialet både digitalt på vår webb och i skrift att ladda ner. Du kan samla arbetsgruppen för diskussioner eller själv ta dig en funderare med utgångspunkt i utställningsmaterialet.

Viktiga frågor att diskutera är till exempel.

  • Hur påverkas vi av trender som t.ex. digitalisering?
  • Hur kommer din arbetsplats se ut i framtiden?
  • Vilken kompetens kommer att behövas?
  • Hur väl rustade står vi inför kommande förändringar?