Fikarummet

Arbetsplatsen

Historien visar att en arbetsplats relativt snabbt kan ställa om till teknikutveckling och ny konkurrens, men att det tar lång tid att förändra attityder och värderingar. Hur behöver din organisation ställa om för att skapa en mer hållbar arbetsplats?

Varför behöver en arbetsplats ställa om?

Ökad konkurrens, brist på arbetskraft och ny teknik. Ändrade ägarförhållanden, omorganisationer och växande ohälsa bland personalen. Nya krav på hållbara arbetsplatser. Hälsa, miljö och etik. En ny generation arbetstagare med delvis nya drivkrafter. Önskan om förnyelse och utveckling. Det kan finnas många skäl till att ställa om. Historien visar att arbetsplatser relativt snabbt kan ställa om till teknikutveckling, innovationer och konkurrens.

Attityder och värdering tar däremot lång till att förändra. Föreställningar om vem som ska göra vad, hur och varför är djupt rotade. Omställning till nya sätt att tänka kan därför vara mycket svårt.