Kulram

Det livslånga lärandet

I dag måste vi fortsätta lära oss långt efter det att vi har lämnat skolbänken. Det talas om rätt person med rätt kompetens på rätt plats. I en rörlig omvärld kommer vi att behöva ställa om och byta både arbetsplats och jobb flera gånger under vårt yrkesliv. Vilka styrkor och svagheter finns i din arbetsgrupp och hos dig själv?

Vi lär oss nytt hela livet, långt innan och långt efter att vi lämnat skolbänken. Det finns många namn för allt vi kan och allt vi vet. Kunskap, färdighet, förmåga, erfarenhet, bildning.

Kunskap mäts och värderas i intyg och betyg. Erfarenheter samlas och värderingar byggs upp. Färdigheter och förmågor utvecklas. Kompetens och klokskap mognar i tysthet. Lärandet sker i mängder av sammanhang och vi kan alltid mer än vad vi tror. Det är summan av alltihop.

En rörlig omvärld kräver rörlig kompetens. Samhället, arbetsplatser och arbetstagare kommer att få ställa om, lära om. Vi behöver omställningskompetens.