Samhällsapparaten

Samhället

Samhällsapparaten kan verka statisk, men den ställer om hela tiden i takt med att omvärlden förändras. Bara de senaste 40 åren har vi ställt om från industri- till tjänstesamhälle, från olja till kärnkraft och förnyelsebara energikällor. Vilka omvärldsfaktorer kommer att påverka samhället, arbetsmarknaden och oss som individer de kommande decennierna?

Samhällsapparaten är Sveriges statsförvaltning, det vill säga våra myndigheter och deras verksamheter. Deras arbete styrs av beslut fattade av riskdag och regering. Samhällsapparaten skapar förutsättningar och reglerar. Gör insatser och håller i helheten.

I samhällsapparaten processas behov och utmaningar i samhället. Syftet är hitta lösningar för samhället här och nu. Men samhällsapparaten arbetar också med sikte på framtiden. Vilket vägnät passar förarlösa och eldrivna fordon bäst? Hur möter vi konsekvenserna av dagens klimatpåverkan?

Svaren på framtidsfrågorna är utbildning, forskning och innovationsstöd.

Samhällsapparaten är i ständig omställning. Folkhemsbygget under 1900-talet är ett exempel när stora resurser med skatte- och välfärdspolitik fördes över till att bygga ut välfärden- skola och sjukvård, barn- och äldreomsorg och den allmänna pensionsförsäkringen.