Erfarenhetsutbyten kan vara en nyckel till att komma vidare

Dela erfarenheter

Att dela erfarenhet med andra statliga verksamheter kring arbetet med lokala omställningsmedel kan vara lika lärande som inspirerande, Vår erfarenhet är att det ofta leder till nya insikter och kunskap.

Vi arrangerar erfarenhetsutbyten mellan statliga verksamheter kring arbetet med lokala omställningsmedel. Våra erfarenhetsutbyten riktar sig kontaktpersoner för lokala omställningsmedel och styrs av frågeställningar och utmaningar som finns här och nu hos deltagarna. Syftet är att byta erfarenheter och lära av varandra.

Att byta erfarenheter vinner alla på. Det är ett utmärkt verktyg i arbetet med lokala omställningsmedel och kan genomföras såväl digitalt som fysiskt.

Kontakta oss gärna för mer information eller om du har frågor.