Starta upp det proaktiva omställningsarbetet med en omvärldsanalys

Att göra en omvärldsanalys och identifiera nuläget är det första steget för att komma igång med att konkretisera och skapa ett avtal mellan arbetsgivare och fackliga parter hur ni ska använda era lokala omställningsmedel. Vi har tagit fram ett omställningspaket som hjälper i er arbetet med att göra en omvärldsanalys.

Vi har tagit fram ett material som stöttar er i proccessen med omvärldsanalys och arbetet med att identifera insatser och åtgärder som det lokala omställningsmedlet kan användas till.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp