Daniel Persson

Bolagsverket - Vi fick en skjuts i arbetet med omställningsmedlen

För Bolagsverket blev workshop för omställning startskottet för att skriva ett nytt avtal om lokala omställningsmedel. Det berättar HR-chef Daniel Persson. –Workshoppen gjorde att vi kunde lyfta blicken och få lite höjd på de här frågorna säger han.

Bolagsverket var den allra första myndigheten som gjorde en pilot av workshop för omställning. Daniel Persson säger att det gav mycket att göra workshoppen tillsammans med en skicklig facilitator på plats.

–Anna Gullstrand som ledde workshoppen är ett riktigt proffs som skapar energi i rummet. Det var ett mycket genomtänkt upplägg som gjorde att vi tog oss igenom fråga för fråga på ett strukturerat sätt. Det är goda minnen som dyker upp när jag tänker på det tillfället. 

Ett direkt resultat av workshoppen är att Bolagsverket ett par månader senare tecknade ett nytt lokalt kollektivavtal. 

–Vi hade ett avtal som var på väg att löpa ut och workshoppen gav en skjuts i arbetet med att utveckla ett nytt avtal och en förbättrad process. Vi skrev om en del i det övergripande avtalet och kompletterade med en partsgemensam bilaga med exempel på hur medlen kan användas, säger Daniel Persson.

Han berättar att man också beslutade att ändra namnet till lokalt utvecklingsstöd.

–Vi vill tvätta bort stämpeln omställning eftersom vissa får associationer till avveckling. Vi vill använda medlen för att hålla våra medarbetare à jour med det livslånga lärandet och med utvecklingen som sker i omvärlden. Inte minst det som händer med digitaliseringen som en drivmotor.

En stor insats under 2020 som finansierades av lokala omställningsmedel, framför allt stöd av en extern konsult, var ett övergripande arbete med strategisk kompetensförsörjning. 

–Vi hade en bred involvering av chefer, fackliga representanter och medarbetare. Arbetet resulterade i ett nytt strukturerat arbetssätt för kompetensförsörjning samt kompetensanalyser på myndighets- och avdelningsnivå, säger Daniel Persson.

Eva Degermo, ordförande Seko, hoppas att kännedomen om – och användningen av –lokala omställningsmedel kommer att öka under det nya namnet utvecklingsbidrag.

–Ordet omställning får mig att tänka på nerdragningar och uppsägningar. Utveckling är däremot något som alla medarbetare behöver under ett långt arbetsliv, men det krävs mer information internt om nyttan med medlen, säger hon.

Eva Degermo tycker att workshoppen framför allt bidrog till en bra dialog med arbetsgivarsidan, bland annat om vad omställning är och vilka faktorer som kommer att påverka verksamheten i framtiden.

–Det blev också tydligt för mig att lokala omställningsmedel går att använda för många olika insatser så länge man är överens. 

 

Carina Järvenhag