Mural

Kreativ digitalt med Mural

Vad är ett kreativt möte utan whiteboard och post-it-lappar? Naturligtvis går det att återskapa dessa funktioner digitalt! I vår digitala workshop använder vi verktyget Mural, Mural  är bara ett exempel på tjänster som gör det möjligt för flera personer att i realtid arbeta med att fylla en whiteboard eller skriva och sortera post-it-lappar på olika sätt.

Att använda Mural för Trygghetsstiftelsens workshop för omställning

Vi rekommenderar att du förbereder din digitala whiteboard innan workshoppen startar. Bland dokumenten finns en PDF av en mall i Mural. Mural är den digitala whiteboard vi använder oss av och som instruktionerna är anpassade för. För att komma åt mallen i Mural behöver du ha ett konto. Du kan teckna ett gratiskonto i Mural.

  • När du har ditt konto klickar du på denna länk för att komma in i det rum inne i Mural som heter Omtällningsworkshop. I detta rum finner du en mängd muraler som heter “Tom mall för workshop”
  • Välj en av muralerna och tryck på den lilla pil du ser i det övre högra hörnet. Välj “Rename” och skriv in namnet på din myndighet. Detta är nu din Mural. Säkerställ att du väljer en mural som heter ju “Tom mall för workshop”, så att du inte råkar ta en redan namngedd som en annan grupp redan arbetar med. 
  • Gå in i muralen genom att trycka på den. Väl inne kan du flytta på existerande post-it lappar, skapa nya genom att dubbelklicka där du vill sätta en ny lapp, och skriva på de lappar som finns genom att trycka på dem. 

  • När workshopen är färdig, ladda ner er mural som en PDF genom att trycka på denna symbol överst i muralen, och välj ladda ner som PDF. Gör detta senast 2 veckor efter avslutad workshop då använda muraler kommer att plockas bort regelbundet.

Du kan också ladda ned instruktionerna med bilder som visar hur du går tillväga inne i Mural. Det gör du här.

Det funkar inte – hjälp!

När vi arbetade tillsammans med Johanna och Åsa från the Hows sa dem:

”Det finns två typer av människor; de som har tekniska problem eller de som kommer att få.”

Oavsett vilken av dessa typer du är, om du får problem med att använda länken och åtkomst till den digitala mallen i Mural hör av dig. Då hjälps vi åt att komma vidare. Du når oss enklast på e-post: ylva.disheden tsn.se eller eva-lotta.krook@tsn.se Du kan också mejla seminarium.lom@tsn.se