confetti

Fråga och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om Trygghetsstiftelsens workshop för omställning

Allmänna frågor 

Vad är workshop för omställning?

Vår workshop hjälper er att komma igång och fokuserar framför allt på omvärldsbevakning. Den hjälper er att svara på vilka utmaningar verksamheten och medarbetarna står inför och vad det betyder för er. 

Varför ska vi genomföra en workshop för omställning?

Det är ett bra sätt att komma igång och skapa samsyn i arbetet med proaktiv omställning och lokala omställningsmedel. 

Vad ingår i  workshop för omställning?

Den fysiska versionen innehåller sex delar och den digitala åtta delar.

Kan arbetsgivaren och de fackliga representanterna genomföra workshoppen var och en för sig?

Vi rekommenderar varmt att ni gör den tillsammans och partsgemensamt. Vi hoppas att workshoppen blir ett verktyg som hjälper er att omvärldsbevaka på ett strukturerat sätt. Utvärderingar av de myndigheterna som testade workshoppen visade på att många upplevde att de fick en ökad samsyn i vad de ville göra. 

Kommer workshoppen att ge oss kunskap om vad andra myndigheter gör och hur de använder sina lokala omställningsmedel?

Om någon av deltagarna i workshoppen har kunskap om hur andra myndigheter arbetar kan den personen bidra med detta. Annars rekommenderar vi Trygghetsstiftelsen andra aktiviteter som t.ex. erfarenhetsutbyten eller workshoppar med Magnus Antilla och Gustav J Petersson. Alla våra aktiviteter har vi samlat i vårt kalendarium.

Du kan också ta del av andras erfarenheter av att jobba proaktivt med omställning här.

Tid och antal deltagare 

Hur lång tid tar det att genomföra workshoppen?

Den fysiska workshoppen tar 3 timmar och den digitala workshoppen tar 3 timmar och 45 minuter att genomföra för dig som deltager. Är du facilitator behöver lägga till tid för förberedelser och efterarbete.

Hur många deltagare behöver vi vara?

Vår workshop är tänkt för en grupp på cirka 4–8 deltagare. Ni kan vara fler men då behöver facilitatorn tänka igenom tidsschemat och eventuellt justera tiderna så att ni hinner med alla delar i workshoppen.

Facilitatorns roll

Vad är en facilitator?

Facilitatorn är den som leder workshoppen och hjälper gruppen att nå önskat resultat.

Kan en person i vår lokala partsgemensamma grupp vara facilitator?

Vi rekommenderar att den som faciliterar inte är en del av er partsgemensamma grupp. Facilitatorn ansvarar för processen och inte innehållet. Där tror vi att det är viktigt att alla i er partsgemensamma grupp ges samma möjlighet att bidra med sin kunskap och kompetens under workshoppen. Det är svårare att göra om man är facilitator.

Kan Trygghetsstiftelsen facilitera workshop för omställning åt oss?

Nej, det ligger inte det uppdrag som centrala parter har gett oss. Men vi kan bidra med tips och svara på frågor i våra webbinarier som hjälper er framåt.

Behöver vi en eller två facilatorer?

Vi har rekommenderat att en person faciliterar workshoppen om den genomförs fysiskt och två personer om den genomförs digitalt. Deltagarnas vana att arbeta digitalt påverkar ditt val. Om ni är vana att arbeta digitalt kan det vara enklare att ha en facilitator. Om ni behöver avsätta tid för att lära er arbeta i en digital whiteboard, kan det vara enklare att en facilitator dokumenterar åt gruppen och den andra ansvarar för processen.