Bild från länsstyrelsen

Länsstyrelsen - Digitaliseringen en viktig omvärldsfaktor

När Länsstyrelsen i Stockholm genomförde workshop för omställning lyfte man digitaliseringen som en viktig omvärldsfaktor. Något som blev ännu tydligare när pandemin slog till och medarbetarna började arbeta på distans och med digitala verktyg.

Länsstyrelsen var en av de första myndigheterna som genomförde en pilot på plats av workshop för omställning. Något som Mia Lindström, ordförande SACO, uppskattade med workshoppen var att det blev tydligare hur lokala omställningsmedel kan användas.

–Det var intressant att tillsammans få en möjlighet att diskutera vad omställning egentligen innebär. För min egen del blev det klart att omställningsmedel ska bidra till att medarbetare får ett långt och hållbart arbetsliv. Det är också ganska fritt att använda medlen så länge parterna är överens, säger hon.

En direkt effekt av workshoppen är att länsstyrelsen under hösten har genomfört utbildningar för alla i hur man genomför goda digitala möten, som delfinansierades med lokala omställningsmedel.

–Workshoppen bidrog till att vi blev peppade och kom fram till flera konkreta insatser, men sedan kom pandemin. Nu behövs en ny omvärldsbevakning för att tydliggöra var vi står i dag. Det är också vad omställning handlar om. Du måste hela tiden anpassa dig till – och hålla dig à jour med – en föränderlig omvärld. Det är också viktigt att stötta alla medarbetare i den processen, säger Mia Lindström.

Något annat som skedde efter workshoppen var att alla chefer fick information om vad lokala omställningsmedel är. Det berättar Lisa Palmér, ordförande ST.

–Jag tyckte det var bra att vi fick spåna tillsammans och då även reflektera över vad som är arbetsgivarens ordinarie ansvar och vad som omfattas av omställningsmedel. Jag tycker att workshoppen i sig gav utrymme för en mer respektfull, reflekterande och konstruktiv dialog.

En mer specifik insats efter workshoppen var att alla medarbetare fick trådlösa hörlurar.

–Vi bedömde gemensamt att medlen kunde användas till detta, eftersom vi kommer att jobba mer på distans som en del av en digital omställning. Jag tycker att det ska finnas utrymme för såväl individuella insatser som satsningar på en mer övergripande nivå, säger Lisa Palmér.

Anne-Marie Gustafsson, som är HR-konsult, säger att det finns en god samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna på myndigheten. Hon menar att det är en framgångsfaktor om ett omställningsarbete ska bli framgångsrikt.

–Workshoppen drevs i god anda och med goda idéer, men sedan kom coronapandemin som påverkade vår verksamhet på flera olika sätt, bland annat fick vi nya uppgifter. Då är det en utmaning att avsätta tid för att vara strategisk, men det goda arbetet måste fortsätta. En viktig del är att göra strategiska handlingsplaner och prioritera vad som är viktigast. Det går inte att göra allt! 

 

Carina Järvenhag