Vad är omställning

Lantmäteriet - Våga ställa även obekväma frågor

Lantmäteriet genomförde workshop för omställning digitalt och på egen hand med stöd av Eva Eriksson, HR-strateg, och Lena Eriksson, verksamhetsutvecklare. Här berättar de vad som är viktigt att tänka på som intern facilitator.

Varför blev det just ni två som ledde workshoppen?

Eva Eriksson: Jag arbetar med frågor om omställning och är insatt i trygghetsavtalen. Jag växlade mellan att informera och att delta i workshoppen medan Lena var den huvudsakliga facilitatorn.

Lena Eriksson: Jag arbetar som verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet och i min yrkesroll är jag facilitator både internt och externt. Det här uppdraget verkade intressant så jag anmälde mitt intresse.

Hur förberedde ni er inför workshoppen?

Eva Eriksson: Vi använde materialet från Trygghetsstiftelsen som underlag och gick igenom det noggrant. Det tog ganska många timmar, men det var det värt.

Lena Eriksson: Det är viktigt att lära känna materialet för att kunna göra det till sitt eget och även för att kunna göra nödvändiga anpassningar.

Vilka anpassningar av materialet gjorde ni?

Lena Eriksson: Vi valde att använda Power Point-online och Mentimeter som digitala hjälpmedel. Trygghetsstiftelsen rekommenderar några andra alternativ, men jag tycker dessa fungerade bra. Fördelen med Power Point-online är att man får dokumentationen så att säga ”på köpet”.

Eva Eriksson: Vi gjorde gruppindelningen på vårt eget sätt. Vid något grupparbete fick representanter från arbetsgivare och fack vara i varsin grupp för att de inledande samtalen inte skulle fastna i principiella diskussioner, till exempel om hur lokala omställningsmedel får användas. Andra gånger blandade vi målgrupperna.

Hur fungerade workshoppen?

Eva Eriksson: Det var en fördel att jag kunde berätta lite mer om lokala omställningsmedel, medan Lena är proffs på att facilitera. Det blev en bra kombination. Sedan blev det en positiv och överraskande upplevelse för mig efteråt att fack och arbetsgivare hade en sådan samsyn.

Lena Eriksson: Jag tycker att vi fick till ett bra flöde mellan grupparbeten, redovisningar och allmänna diskussioner. Efter workshoppen kände jag mig faktiskt stolt över att vara anställd på Lantmäteriet och se hur målmedvetet och engagerat fack och arbetsgivare arbetade tillsammans!

Vilket är ett bästa råd till andra myndigheter?

Lena Eriksson: Som facilitator är det viktigt att våga ställa obekväma” frågor och även säga till om någon tar för mycket plats, lika viktigt är det att se till att alla kommer till tals. På det viset var det bra att jag kommer från en helt annan verksamhet och inte hade någon närmare koppling till deltagarna.

Eva Eriksson: Lägg tid på förberedelserna och gå igenom workshoppen flera gånger. Sedan tycker jag också att materialet från Trygghetsstiftelsen ger en bra grund att stå på!

Carina Järvenhag