Post-it-lappar

SBU - Rätt kompetens en viktig faktor för framtiden

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en av de myndigheter som var tidigt ute och genomförde workshop för omställning. En direkt effekt av workshoppen är att myndigheten har infört möjligheten till karriärplanering för medarbetarna.

Det var bara några månader innan pandemin slog till på allvar som representanter för arbetsgivare och fackförbund gjorde en pilot av workshop för omställning på plats i SBU:s lokaler. 

Något som framgick under workshoppen var kompetensförsörjningen som en viktig faktor för framtida omställningsbehov. Det vill säga hur man ska finna rätt kompetens till rätt plats i en tid då samhällsförändringar sker i allt snabbare takt. Därför skrev SBU ett avtal med Karera om ett program för karriärutveckling.

En av dem som deltog i workshoppen och också tog tillfället i akt att efteråt gå en HR-utbildning är Jessica Tell, tidigare ordförande för ST.

–Avtalet med Karera blev en direkt effekt av att vi genomförde workshoppen. Både möjligheterna till karriärutveckling och att samtala med en coach samt utbildningstillfällena har varit väldigt uppskattade av alla som har deltagit, säger hon.

Medarbetare på SBU kan även prova på att jobba på en annan myndighet med bibehållen lön under en månad.

–Det är en möjlighet att se hur det fungerar på en annan myndighet, till exempel Socialstyrelsen som vi samarbetar mycket med. Tyvärr är det hittills bara ett fåtal som har tagit den här chansen, men de som har gjort det är väldigt nöjda, säger Karin Coster.

Hon har idéer till flera andra projekt inom ramen för lokala omställningsmedel och hoppas arbetet tar fart när livet långsamt återgår till det normala.

–Just nu undersöker vi vad medarbetarna vill ha när de kommer tillbaka. Något som framgår är att man vill kunna träffa sina kolleger igen, och många nämner också vikten av bra teknisk utrustning i sammanträdesrummen. Jag tror det kommer att bli en hybrid av fysiska möten och digitala verktyg, säger Karin Coster.

När jag också ringer upp Ann Kristine Jonsson, ordförande för SACO, säger hon att pandemin har bidragit till att konkretisera – och ibland lösa – en del av de utmaningar som kom upp under workshoppen.

–Det var bra att gå igenom processen steg för steg. Vi som deltog blev väldigt entusiastiska. Vi hade en hel lista med olika aktiviteter, bland annat med fokus på digitalisering och digitala möten, men mycket av den omställningen är nu gjord på grund av corona, säger hon.

En annan reflexion drygt ett år efteråt är att en högre andel chefer borde genomföra workshop för omställning

– Det är nyttigt för alla att tänka utanför boxen och generera nya idéer, men då är det också bra att ha med personer som har mandat att genomföra förändringarna.

Ann Kristine Jonsson vill gärna se en ökad användning av lokala omställningsmedel både på individ- och gruppnivå. Ett område i pandemins spår är arbetsmiljö, till exempel gränsdragningar mellan jobb och fritid när många arbetar hemma.

–Något som hindrar upptäckten av de här förträffliga medlen tror jag personligen är namnet. Det är lätt att få associationer till problem och uppsägningar. Jag tror inte att mina medlemmar skulle vilja vara i behov av omställning. Därför skulle utvecklingsmedel vara ett bättre begrepp säger Ann Kristine Jonsson.

 

                                                                                                             Carina Järvenhag