3:49
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Det är viktigt att ha ett systemtänk runt ett hållbart arbetsliv

Emilia Liljefrost, Programchef Partsrådet.