2:13
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

På kort sikt får vi en arbetslöshet på grund av pandemin

Omvärldsanalytikern Henrik Sköld.