2:13

På kort sikt får vi en arbetslöshet på grund av pandemin

Omvärldsanalytikern Henrik Sköld.