Susanna Toivanen

”Pandemin har bidragit till ett paradigmskifte”

Susanna Toivanen är professor i sociologi och arbetslivsforskare.Hon menar att pandemin har gett oss ett gyllene tillfälle att ställa om våra beteenden och våra arbetsplatser i en mer hållbar riktning.

Susanna Toivanen är professor vid Mälardalens högskola i Västerås och har i flera år forskat om framtidens arbetsplatser. Hon konstaterar att coronapandemin tillsammans med ambitiösa globala hållbarhetsmål i Agenda 30 kommer att förändra våra arbetsplatser för all framtid. 

–Jag skulle nästan säga att det redan har skett ett paradigmskifte. Pandemin har tvingats oss att bli digitala på allvar. Vi har upptäckt att det går att mötas på andra sätt än tidigare och det i sin tur ger en helt annan variation i vårt arbetsliv. Jag tror faktiskt inte att det finns någon återvändo till det som var tidigare, säger hon. 

Diskussionerna och forskningen om ett mer flexibelt arbetsliv har funnits länge. Redan på 1990-talet diskuterades hur gränserna mellan arbetsliv och vardagsliv hade suddats ut och begreppet livspusslet föddes. Och för 10–15 år sedan introducerades aktivitetsbaserade flexkontor på bred front. 

Även statliga myndigheter har anammat idén om flexkontor och en av de första som tog steget var Försäkringskassan som 2014 flyttade in i Konstfacks gamla lokaler vid Telefonplan.

–Men även om myndigheter har flyttat till flexkontor har man inte velat köpa hela konceptet, till exempel har man behållit kontrollfunktionen med att medarbetare ska vara på plats. Men det går inte att vrida klockan tillbaka med dagens teknikutveckling. För många är en arbetsplats inte längre ett ställe dit du går, säger Susanna Toivanen.

Det här kommer givetvis att få stora återverkningar på fastighetsbranschen. En bransch som Toivonen känner mycket väl. Hon har bland annat varit ”inhouse-forskare” på NCC Property Development och jobbat med ett forskningsprojekt om framtidens hållbara arbetsplatser, och suttit i otaliga paneler om morgondagens kontor.

–I säkert tio år har man pratat om att kontor ska vara mötesplatser, men i vårt land med vår fantastiska natur finns många mötesplatser utanför kontoret. Fokus ligger allt mer på hälsofrämjande lokaler och arbetssätt, samtidigt som gröna naturmiljöer ökar i betydelse. De aktörer som förstår detta kommer att bli morgondagens vinnare, säger Susanna Toivanen.

Hon tror att ett vinnande koncept för framtiden är fenomenet ”coworking”. Alltså ett sätt för företag att dela på ytor och service som kaffe, wifi och reception. Samhörighet byggs genom aktiviteter och möjligheter att bygga nätverk.

–Jag tror väldigt mycket på att omvandla kontorsbyggnader till platser för coworking. Om vi bara fortsätter att bygga nytt kommer vi aldrig att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Och om man tittar på Stockholms innerstad har vi länge haft en kronisk bostadsbrist så många lokaler skulle kunna omvandlas till bostäder. 

Susanna Toivanen är också en pionjär för utomhuskontor, där hon bland annat har samarbetat med fastighetsbolaget Castellum, som har tagit fram Sveriges första permanenta utomhuskontor ”WorkOUT” i Växjö.

–Tidigare har det varit svårt att få pengar till forskning om utomhuskontor, men pandemin har snabbspolat den här utvecklingen. Om några år kommer utomhusarbete att vara ett helt etablerat arbetssätt, vilket främjar både hälsan och kreativiteten.

Även hennes eget arbetssätt har förändrats under pandemin. Hon har slutat pendla till Västerås, jobbar hemifrån och har många möten utomhus. Hon började dessutom vinterbada med en kollega. En grupp som nu har vuxit till 16 personer och som regelbundet ses i Bellevueparken.

–Pandemin har visat att när vi har kniven på strupen kan vi ställa om, både samhället i stort och som individer. Jag hoppas det här innebär en nystart för mer hållbara arbetsmiljöer och för arbetssätt som inte belastar miljön. När man börjar vistas mer i naturen börjar man också värna mer om den, avslutar Susanna Toivanen.

Carina Järvenhag

 

 

Olika typer av kontor

  • Cellkontor – eget rum med varierande möjligheter att mötas.
  • Flexkontor bygger på ett aktivitetsbaserat arbetssätt som är digitaliserat och där kontoret delas upp i zoner: arbetsstationer med skrivbord, tysta arbetsrum, chattboxar för telefonsamtal, mötesrum och kök.
  • Utomhuskontor är en möblerad arbetsplats utomhus med wifi och elnät och dit man kan förlägga vissa moment under arbetsdagen.
  • Coworking spaces eller kontorskollektiv handlar inte enbart om att dela på kostnaderna för gemensamma utrymmen och utrustning. Det är ett försök att skapa en miljö som främjar