Nordiska museet

Digitalt kan du ha museet i fickan

Nordiska museet har digitalt samlat in över 4 000 vardagsberättelser om livet under corona. Avdelningschef Sven Rentzhog menar att digital tillgänglighet blir viktig även efter pandemin. –Du kan ha museet i fickan och interagera med oss var du än är, säger han.

Sven Rentzhog, som är chef för Nordiska museets avdelning för digital interaktion, berättar att man aldrig har haft ett sådant gensvar som när man bad svenska folket berätta om sin vardag under pandemin.

–I tidigare insamlingar har vi haft svårare att nå ut brett, men pandemin har drabbat oss alla och det märks också på responsen. När jag gjorde en snabb genomlysning över vilka som har svarat fann jag bland annat busschaufförer, hantverkare, skolelever och många personer som arbetar inom vård och skola. 

Nordiska museet har lång erfarenhet av att samla in berättelser om människors vardagsliv. Något som länge gjordes analogt, men i dag genomförs på den digitala plattformen minnen.se, som är ett brett samarbete med andra museer i Norge. 

Berättelserna handlar både om hopp och uppgivenhet, solidaritet och ensamhet. Och något som många lyfter fram är att pandemin har gett möjligheter till eftertanke.

–Majoriteten uppger att man har fått tid att tänka över hur man lever sina liv och tar upp frågor om hållbarhet kontra överkonsumtion. Man ser pandemin som en möjlighet att bryta gamla mönster, samtidigt som en del oroar sig över jobb och ekonomi. Något som flera lyfter fram som positivt är en ökad gemenskap och solidaritet.

Det går fortfarande att skicka in berättelser och Sven Rentzhog uppmuntrar fler att berätta om hur den pågående pandemin påverkar vardagslivet och hur man ser på sin framtid.

–Första tiden präglades av nödläge, bunkring av toalettpapper och rädslan för att smitta eller bli smittad. I somras skulle man upptäcka Sverige och vara utomhus och efter det kom en ökad trötthet, men också längtan efter att träffa vänner och släktingar samt hopp och oro inför den stundande vaccineringen. Pandemin har verkligen skakat om oss och påverkat vardagslivet på djupet.

Den har även gjort stora avtryck på Nordiska museets verksamhet. När museet stängde för besökare i mars, och återigen i oktober, förra året var den digitala arenan den enda som fanns kvar. 

Sven Rentzhog berättar att det pågår ett intensivt arbete med att göra mer av samlingarna tillgängliga digitalt och att man bland annat vill få fram ett mer personligt tilltal för att krympa avståndet mellan generationerna. Hur levde man, vad pratade man om, hur klädde man sig och vad åt man är viktiga frågor att belysa.

–Den verksamhet jag ansvarar för har blivit mycket mer viktig, och jag tror faktiskt att det finns många nyttor med det. Digitalt kan vi nå många fler besökare som annars inte kunde komma hit. I takt med att plattformarna utvecklas blir det också lättare att utveckla samarbeten med andra kulturarvsinstitutioner och med museer i andra länder. 

 

Carina Järvenhag

 

Mer om:

Sedan starten i mars har över 4 000 vardagsskildringar skickats in, varav knappt 3 000 går att ta del av digitalt på https://minnen.se/tema/corona. Det insamlade materialet är ett underlag för forskning om människors liv under pandemin och en del av kommande utställningar på museet. Det går fortfarande att dela med sig av sina upplevelser på hemsidan ovan.