Bild på en arbetsplats

Validering viktig nyckel till omställning

Validering kan underlätta kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Om fler har papper på sina kunskaper kan det öka rörligheten på arbetsmarknaden och minska bristen inom vissa yrken. Det säger Therése Ekbäck, projektledare på Nordiskt Valideringsforum.

Validering innebär att kartlägga och bedöma en persons kunskaper på ett strukturerat sätt. Det kan till exempel handla om utlandsfödda som behöver få sina kunskaper kartlagda och bedömda eller om personer som varit länge på ett jobb och kan mycket mer än de formella betygen visar.

Innan Therése Ekbäck började arbeta på Nordiskt Valideringsforum var hon företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen och arbetade bland annat som samordnare på Snabbspår, som hjälper nyanlända inom bristyrken att snabbare komma i arbete.

–Validering var ett verktyg tillsammans med språkträning, praktik och skräddarsydd utbildning. Vi ville rusta och skräddarsy en insats så att personerna kunde få arbete inom områden där det fanns en brist, säger hon. 

 På Nordiskt Valideringsforum samarbetar Therése Ekbäck med flera branschorganisationer för att se till att en person kan det som behövs inom ett visst område. Några av branscherna är skötsel av utemiljöer, fastigheter samt återvinning och energi.

–Målet är en hållbar kompetensförsörjning. Validering gynnar både individen och kan göra branscher mer attraktiva. Främst handlar det om hantverksyrken och yrken som inte kräver en högre utbildning. Men en annan viktig grupp är nyanlända akademiker inom bristyrken, exempelvis legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård samt ekonomer och jurister, säger hon.

Tillsammans med företrädare för branschen tar man fram vilka kompetenser, eller moduler, som behövs för en viss yrkesroll. För varje modul finns bedömningskriterier och ett önskat resultat, som en handledare och den som ska validera sina kunskaper arbetar tillsammans med. Valideringen sker enligt OCN-metoden, som ägs av Nordiskt Valideringsforum.

– Individerna får ett intyg på varje genomförd modul efter att validering och hela processen har granskats och säkerställts. Det blir ett kvitto på det de kan, inte på det de inte kan, och fungerar som ett arbetsintyg. Många känner sig motiverade av processen och det blir en morot att få mer och mer av sin kompetens erkänd, säger Therése Ekbäck.

Hon menar att pandemin har ökat förståelsen för behovet av snabb omställning i samhället. Om vi menar allvar med ett livslångt lärande räcker det inte med att skicka medarbetare på kurs någon gång om året.

–Att arbeta med validering är ett sätt att kompetensutveckla verksamheten och att rusta inför framtiden. Om till exempel ett vårdföretag behöver anställa är det utmärkt att ha ett färdigt verktyg för att bedöma de sökandes erfarenhet av omsorgsarbete. Vi märker också ett ökande intresse för validering och har faktiskt fått mer att göra under coronakrisen.

Validering kan också bidra till en snabbare omställning i samhället i stort. Om fler yrkesverksamma har papper på sina kunskaper är det lättare att söka sig vidare från branscher i kris. 

–En av fördelarna med metoden är att man erbjuder individer en skjuts för att kunna ta sig vidare. Omställning innebär nya möjligheter, även om jag vet att det kan tolkas negativt, som att man är överflödigt.  Men när pandemin är över kommer behovet av förändring att finnas kvar, och det finns oändliga möjligheter till att ställa om. 

På frågan om coronakrisen har förändrat hennes egen syn på omställning säger Therése Ekbäck att hon har insett att samhällsförändringar kan gå väldigt fort. Till exempel har Nordiskt Valideringsforum genomfört sina utbildningar till OCN-bedömare på distans under förra året. Två heldagar på plats har omvandlats till fyra halvdagar digitalt.

–Vi hade hela 2020 inplanerat när pandemin slog till, men vi tänkte om. Utvärderingarna visar också att den digitala utbildningen är mycket uppskattad. Vi når en bredare målgrupp samtidigt som deltagarna slipper resor. Så omställning kan ske väldigt snabbt. Därför är alltid omvärldsbevakning och informationsöverföring oerhört viktigt, säger hon.

                                      Carina Järvenhag

Mer om validering:

  • Handlar om att synliggöra, bedömage erkännande och värde åt kunnande som människor har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning. 
  • Tillför värde och nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort. 
  • Verktyg för att människor ska kunna bygga på och bygga om sin kompetens genom hela yrkeslivet.

(Källa: Valideringsdelegationen)