Jörgen Kihlgren och Lena Martinell

Samlade erfarenheter från stora omställningar

Vi på Trygghetsstiftelsen vill dela med oss av erfarenheter och lärdomar från två historiskt stora och lyckade omställningar på Migrationsverket 2018 och Arbetsförmedlingen 2019. Vi har därför tagit fram en skrift om dessa omställningar.

I skriften berättar våra projektledare från de stora omställningarna vad som gjorde att mitt i allt det svåra blev det något bra. Fackliga ledare ger sin syn på vad som är viktigt i en omställning och representanter från arbetsgivarsidan delar med sig av sina erfarenheter i de stora omställningarna. Här berättar också fyra uppsagda medarbetare om hur de upplevde omställningen, Trygghetsstiftelsens stöd och sin väg framåt.

Omställningarna var historiskt omfattande med många uppsagda medarbetare. Trots ett tufft läge kan vi konstatera att resultatet för de allra flesta blev gott, mycket tack vare effektivt samarbete mellan oss på Trygghetsstiftelsen och berörda myndigheter.

När myndigheter ställer om och många medarbetare sägs upp

Det är en svår situation på flera olika sätt. Samtidigt kan det komma något gott ur en omställning om den hanteras respektfullt och med kunskap. En väl genomförd omställning ger bättre förutsättningar för alla berörda att snabbare komma vidare – de som måste lämna, de som är kvar och inte minst för verksamheten.

Vi ser skriften som en kunskapsbank som kan komma väl till nytta inför framtida stora omställningar. Genom att sprida kunskap underlättar vi för kommande omställningar för såväl ledning som HR, fackliga representanter och medarbetare.