Tre snabba frågor om omställning


Bakgrunden till de svenska omställningsavtalen är att människor som berörs av omställning ska få stöd att komma vidare på arbetsmarknaden. Hur har våra möjligheter att hantera omställning breddats i och med lokala omställningsmedel? 

– Traditionellt tänker vi att omställning innebär att människor ska hitta sin plats någon annanstans. Men omställning är inte så snävt att det handlar om flödet av människor ut och in i organisationer. Även med stöd kan en uppsägning vara en livskris för den enskilde individen, vilket rimmar dåligt med de mål som finns om ett hållbart arbetsliv.

– Organisationer som arbetar aktivt med lokala omställningsmedel kan vara bättre förberedda inför förändringar och hitta andra lösningar.

Hur betydelsefullt är det svenska systemet med partssamverkan?

– Det är fundamentalt för hur vi hanterar frågor på arbetsmarknaden och diskussioner kopplade till människors arbetsliv.

– Jag tänker att vi själva har stor del i att forma framtiden och att vi mer ska prata om hur vi vill ha det, definiera ett önskvärt scenario som har goda chanser att förverkligas, en självuppfyllande profetia. Partssamverkan är en bra ingång för att kunna påverka utvecklingen i önskvärd riktning.

Vilket är ditt främsta tips när det gäller omställning?

– Omställning är mer än uppsägning. Lokala omställningsmedel är ett verktyg som kan användas aktivt – fundera på vad omställning i era organisationer kan vara istället uppsägning.

Lars Walter är docent och lektor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning har på senare år fokuserat på det svenska omställningssystemet.