1:11

Omställning betyder möjligheter

Åsa Helldén Ruocco, Enhetschef Trygghetsstiftelsen, svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?