0:31

Förändring utifrån vad som sker i omvärlden

Henrik Sköld, Omvärldsanalytiker PTS och konsult svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

Henrik har arbetat med omvärldsanalys i olika branscher och roller i över tjugo år. Sedan 2007 ansvarar han för omvärldsarbetet på Post- och telestyrelsen (PTS). Han anlitas av Trygghetsstiftelsen för att genomföra seminarier i omvärldsanalys för lokala parter.