0:25

Individen, gruppen och organisationen ska ha rätt kompetens

Pär Olofsson, tf komptensförsörjningschef på Läkemedelsverket svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?