0:40

Vi har en åldrande befolkning

Emilia Liljefrost, programchef för Partsrådets program för Hållbart arbetsliv svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

Hållbart arbetsliv ska bidra till en positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv för en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor.

Genom programmet Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Det görs genom att värna om det partsgemensamma - arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans. De tjänster som erbjuds är utvecklade tillsammans med statliga verksamheter och centralt förankrade inom det statliga verksamhetsområdet. Tjänsterna är kostnadsfria.