Vad betyder omställning för dig?

På inspirationsdagen för länsstyrelserna hann vi få en pratstund med Maria Dahlbeck, samordnare och Anna Onsten Molander, ST.

Maria Dahlbeck, personalhandläggare och samordnare,  Länsstyrelsen i Skåne:

–Jag tänker på förändring, framåt och framtiden. För mig ger det främst positiva associationer även om en omställningssituation förstås kan vara svårt och problematiskt. I begreppet ryms dock möjligheten att fatta nya beslut och att kunna ta nya vägar, både för mig som individ och för verksamheten i stort. För oss inom staten finns också väldigt goda möjligheter för att ställa om, till exempel genom avtalen med Trygghetsstiftelsen.

Anna Onsten Molander, Länsstyrelsen i Västmanland:

–Jag tänker nog på osäkerhet i första hand. Mitt uppdrag som facklig representant för ST handlar om att värna de enskilda medarbetarna och för dem kan omställning innebära en risk. Även om en förändring också kan betyda något positivt. I dag sker förändringar på arbetsplatserna så snabbt att omställning är något som vi alla måste förhålla oss till.