0:35

Att möta omställningsbehov med kompetensutveckling

Maria Wigenius Sjöberg, HR partner Livsmedelsverket svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

På Livsmedelsverket har parterna kommit överens om att lokala omställningsmedel ska användas strategiskt och göra medarbetarna än mer anställningsbara. Det görs bland annat genom att stödja ett teambaserat arbetssätt - Effektiva team. Livsmedelsverket beskriver arbetet fram till dagens teambaserade orgasniation som en resa från singlar till samverkande grupper.

Maria arbetar genom Partsrådets program för Hållbart Arbetsliv med att stödja myndigheter i deras arbete med Effektiva team.