Bild på Catharina Eriksen

Vikten av att kommunicera vid förändring

Det här avsnittet pratar Trygghetsstiftelsens kommunikationsansvariga Catharina Eriksen om att i all omställning krävs strukturerad, planerad och effektiv kommunikation.

Det enda vi kan vara säkra på är att allt förändras. I företag och organisationer sker förändringar ständigt - och i allt snabbare takt. Därför blir vikten av att kommunicera allt större. För att komma rätt behöver företagsledning, HR, fackliga företrädare och chefer kommunicera samma budskap. Förklara varför, varför, varför - det är ett gott råd från rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg som i detta avsnitt ger fler goda råd och reflektioner kring att kommunicera förändring.