Åsa hälsar välkommen

Firande med fokus på förnyelse

Trygghetsstiftelsen firade 30 år av omställning och ständig förnyelse på Operaterrassen. Eventet sändes också live och följdes av omkring 600 personer över hela landet. –Vilken fantastisk resa det har varit. Jag hade önskat att ni alla kunde ha varit med här i rummet, sade vd Åsa Lindh i sitt välkomsttal.

Det var många som hade samlats framför sina skärmar för att fira att det är 30 år sedan Trygghetsstiftelsen bildades i samband med det första trygghetsavtalet mellan staten och de centrala arbetstagarorganisationerna. 

Inramningen festlig med blå och vita ballonger, och med moderatorn Matilda Westerman i glittrig smoking. 

Talare på plats – och på film – pratade om såväl framgångar som framtida utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. I sitt inledningstal lyfte Åsa Lindh fram den svenska partsgemensamma modellen som unik och beskrev Trygghetsstiftelsens verksamhet som en framgångssaga.

–Det är många myndigheter som har ställt om sin verksamhet under de 30 år vi har varit verksamma, senast Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Våra kompetenta medarbetare har betytt väldigt mycket för många människor, och kom ihåg att nio av tio lämnar oss för ett nytt jobb, sade hon.

Två ministrar var med och firade. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på video och civilminister Lena Micko var på plats och gratulerade jubilaren.

–När jag var kommunalråd i Linköping arbetade vi med omställning tillsammans med Trygghetsstiftelsen, som var mycket professionella. Den svenska modellen för omställning innebär att vi inte lämnar uppsagda i sticket. Den ska vi vara rädda om, sade hon.

Lena Micko menade att Trygghetsstiftelsen har en nyckelroll på svensk arbetsmarknad, både när myndigheter omlokaliseras eller lägger ner delar av sin verksamhet. Enbart de senaste tio åren har 21 myndigheter flyttat till nya orter.

–I mitt uppdrag ingår statlig service och att upprätthålla tilliten för statliga institutioner. Om vi blickar framåt är kompetensförsörjningen inom staten central. Då måste vi se till att det finns goda förutsättningar för att ställa om i hela landet och att det går att växla mellan olika jobb, sade Lena Micko.

Sedan var det dags för Åsa Lindh att återkomma till scenen tillsammans med Gunnar Holmgren, generaldirektör Arbetsgivarverket, och Britta Lejon, ordförande ST. De fick frågan av Matilda Westerman om vad som gör Trygghetsstiftelsen unikt?

Britta Lejon svarade snabbt att Trygghetsstiftelsen har en helt avgörande roll på svensk arbetsmarknad.

–Om inte stiftelsen fanns skulle den statliga verksamheten inte fungera. Det är helt avgörande för enskilda medarbetare, för myndigheterna och för hela samhället. Över 100 000 personer har fått hjälp under de här 30 åren, sade hon.

Gunnar Holmgren berättade att han var chef på Försvarsmakten år 2005 under de stora neddragningarna.

–Då var förutsättningarna för försvaret helt annorlunda jämfört med i dag. Jag fick besparingskrav på en miljard kronor, vilket motsvarar 1 000 personer. Den omställningen hade inte gått att göra utan Trygghetsstiftelsen. De var proffsiga, snabbt på plats och såg till varje medarbetares kapacitet, sade han.

Åsa Lindh tillade att en av Trygghetsstiftelsens styrkor är just snabbheten.

–Vi har ingen startsträcka, utan kan snabbt ställa om vår egen organisation efter de aktuella behoven. På det viset är vi väldigt agila, sade hon.

Britta Lejon tillade att en annan styrka är Trygghetsstiftelsens partsgemensamma modell.

–Vi som förhandlar känner den statliga sektorn väl och vet vilken kompetens som behövs. Den här intima förtrogenheten är en viktig framgångsfaktor!

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark medverkade via film och hyllade även hon det partsgemensamma systemet: ”Det ger en unik möjlighet att hantera omställning och ger enskilda människor en möjlighet att komma vidare. Men det innebär inte att vi kan slå oss till ro, utan vi måste ständigt fortsätta utveckla vårt system.”

Sedan var det dags för Pär Lager, tidigare rektor för Berghs och i dag rådgivare och expert på lärande. Han tog upp tråden från Eva Nordmark och betonade vikten av livslångt lärande, eller med hans egna ord ”upskill” och ”reskill”.

–I dag är halveringstiden för kunskap fem år. Det innebär att hälften av det du lärde dig för fem år sedan är inaktuellt i dag. Samtidigt som 50 procent av dagens jobb kommer att vara försvunna om 50 år. Den viktigaste kunskapen hos morgondagens medarbetare kommer att vara förmågan att kunna lära nytt, sade han.

Pär Lagers menade att varje anställd skulle behöva omkring 100 utbildningsdagar om året för att hålla sig à jour, och då avses inte bara traditionella kurser, utan att själv ta ansvar för att ständigt lära sig nya saker.

–Sverige borde låta sig inspireras av Singapore. Där har varje medborgare en egen portal för sitt lärande, där man kan logga in och fylla på med kunskap. 

Slutligen fick alla ta del av ett lyckat exempel på kompetensutveckling på Trafikverket. HR-direktör Niclas Lamberg och Airi Aspman Larsson, vice ordförande ST, berättade hur fack och arbetsgivare tillsammans tagit fram en plan för kompetensutveckling för medarbetarna.

Slutligen såg moderatorn Mathilda Westerman till att det blev ett rejält konfettiregn över scenen. De närvarande såg ut att vara redo för minst 30 år till!

Carina Järvenhag