Man på bild

Personer i Stockholm och Uppsala

Just nu har du exempelvis administratörer, ekonomer, handläggare, kommunikatörer, projektledare och utredare, i vår kandidatbank.

Magister i psykologi & global folkhälsa/beteendevetare, Stockholm

Analytisk med känsla för detaljer
• Mångårig erfarenhet av framgångsrik
projektkoordinering
• Flerspråkig med gedigen internationell
erfarenhet
• Stort intresse för hållbara insatser med fokus på att främja hälsa och motverka ohälsa på individ- och samhällsnivå
• Drivs av att utveckla resultatrika samarbeten med kollegor och projektintressenter

Projekt-marknadskoordinator/projektadm./kundservice, Stockholm

Lång och bred erfarenhet inom administrativa uppgifter och kundkontakter. Har jobbat med administrativt stöd till chefer. Arbetat med myndighetens deltagande på koncernövergripande  mässor och event som projektledare samt administrerat stora ledarforum.

Mag.ex. Statsvetenskap/Handläggare/Säkerhetsarbete/Befäl, Stockholm

Jag tror att min erfarenhet som handläggare vid Räddnings-och Säkerhetsavdelningen på Länsstyrelsen i Stockholms län, statsvetenskapliga utbildning med inriktning mot internationell samverkan och krishantering, mina utlandstjänstgöringar i Afghanistan och Bosnien Hercegovina, anställning som erfarenhetsanalytiker vid försvarets min- och ammunitionsröjningscenter (SWEDEC), handläggare vid Migrationsverkets tillståndsenhet i Solna samt min anställning som observatör/monitor vid OSCE Special Monitoring Mission Ukraine är lämpliga förutsättningar för att framgångsrikt kunna uppfylla era mål.
Som person är jag lugn, analytisk, målinriktad, ansvarsmedveten samt har lätt att samarbeta med andra och har ofta fått höra detta från mina arbetsgivare. Min utbildning samt arbetslivserfarenhet har utvecklat min förmåga att hämta in, analysera och att muntligt och skriftligt presentera information.

Projekt- och utbildningsadministratör/administratör, Stockholm

Har i hela mitt vuxna arbetsliv arbetat med internationella utbildningar finansierade av Sida/UD, både inom det privata och statliga.  Under ca. tio år drev jag och en kollega ett privat företag där affärsidén var koordinering av internationella utbildningar. Vår huvudsakliga kund var Swedac som ansvarade för ett antal Sidafinansierade utbildningsprogram. Vår uppgift var att samordna/koordinera utbildningarna. År 2012 började jag arbeta hos Kommerskollegium inom utvecklingssamarbetet. Där jobbade jag också med utbildningsprogram men också som administratör/koordinator i utvecklingsprojekt. Jobbade också stundtals med handläggning av stållicenser när EU införde kravet på licens vid import av järn/stål från tredje land till EU.

Administratör/arkivassistent, Stockholm

Jag har arbetat med administration största delen av mitt arbetsliv och de senaste 14 åren mer och mer med kommunikatörsuppgifter, då de senaste arbetsplatserna inte hade någon kommunikatör. Mina arbetsuppgifter var uppdatering och skapande av dokument och trycksaker, korrekturläsning, uppdatering och hantering av webben och SoMe, hantering av bilder, fotografering samt vanliga administrativa uppgifter.

Lärare/lektor, Stockholm

Under 12 år har jag arbetat 50 % som Lektor i konst och design med inriktning kläder på textilavdelningen på Konstfack. En del av arbetet innebär att utforma och utveckla utbildningen. Jag har varit involverad i mängder av olika projekt och processer. 

Kommunikatör/grafisk formgivare, Stockholm

Mångårig erfarenhet av arbete som grafisk formgivare på bland annat Södertörns högskola, Dagens Nyheters marknadsavdelning och Stockholm Kulturhuvudstad 98. Layout och grafisk produktion av tryckt och digital information som exempelvis utbildningskataloger, annonser, broschyrer, profilprodukter, affischer, powerpointpresentationer, skyltar, roll-up, layoutmallar för digitala bildskärmar, powerpointpresentationer tryckbeställningar, etc. Solida kunskaper i program som Indesign, Photoshop och Illustrator. 

Administratör/kundtjänst/reception, Uppsala

Jag har arbetat med service i olika former i hela mitt liv. Allt ifrån säljare till utbildare, i kundtjänster på olika nivåer från reception till informationstjänst på avancerad nivå. Jag är en van teammänniska och gruppledare och tycker det är roligt att bemöta och hjälpa människor oavsett om det är kunder eller andra medarbetare. 

HR-specialist, Stockholm

HR specialist med över 10 års erfarenhet av praktiskt HR-arbete på strategiskt och operativ nivå över samtliga delar av HR-cykeln.

Receptionist/telefonist/sekreterare, Stockholm

Flera år som sekreterare, receptionist inom olika branscher. De senaste 15 åren har jag arbetat som receptionist där även administrativa arbetsuppgifter ingått såsom bland annat inköp av kontorsmöbler, kontorsmaterial. Jag har arbetat i olika system såsom Kronox och Proceedo. Telia Touchpoint är Konstfacks telefonisystem.

Masterex. internationell folkhälsa/epidemiologi, Stockholm 

Masterexamen i internationell folkhälsa och epidemiologi. Jag har arbetserfaranhet från Regeringskansliet och kommer senast från Karolinska Institutet. Jag söker mig nu en ny utmaning, gärna inom statlig myndighet, administration eller forskningsrelaterat arbete.

Projektledare/handläggare/utredare, Stockholm

Engagerad miljö-, miljöledning- och hållbarhetsspecialist med erfarenhet från statlig förvaltning, inom akademi och från den ideella sektorn. Van projektledare som lett stora och små projekt, från ax till limpa. Driven kommunikatör med erfarenhet av att anpassa och kommunicera med olika målgrupper, ta fram publikationer och skriva artiklar samt även en bok som ges ut inom kort. Jag har arbetat brett inom miljö- och havsmiljöfrågor samt med energi- och klimatfrågor och i olika roller som projektledare och samordnare. Jag har också arbetat på olika myndighetsnivåer  och genomfört regeringsuppdrag.

Projektledare/utredare/verksamhetsutvecklare, Stockholm

Lång och bred erfarenhet av bidragshantering, samordning, projektledning, verksamhetsutveckling och övrigt strategiskt arbete på myndighet. Aktiv inom föreningslivet under många år. Har samordnat frågor avseende nationella minoriteter samt civilsamhällespolitiken på myndighet. Arbetat med JiM.

Administratör/handläggare/inköpare/supporttekniker, Stockholm

Jag är en driven, självgående och initiativtagande administratör som brinner för verksamhetsutveckling och har såväl djupa kunskaper som bred kompetens. Jag har stor erfarenhet från ett flertal ekonomi-, logistik- och ärendehanteringssystem samt andra tekniska och administrativa plattformar.

Utredare/handläggare/projektledare/socionom, Stockholm

Flera års erfarenhet av utredning- och utvecklingsarbete i både statlig utredning och på myndighet. Främst arbetat med frågor rörande segregation, integration, utbildning och arbetsmarknad.

Koordinator/receptionist, Stockholm                                             

Jag har jobbat de senaste 12 åren på museet som resurskoordinator. Jag har stor och bred erfarenhet från servicebranschen. Har jobbat med timanställda och skött allt från schemaläggning, rekrytering, introduktioner, utbildningar samt tidsrapporteringar. Har även varit receptionsansvarig samt gruppledare över alla våra timanställda värdar. Flera år jobbat med kundkontakter samt administrativa uppgifter.

Ekonomiadministratör/assistent/sekreterare, Stockholm

Söker ett jobb som redovisningsekonom eller ekonomiassistent. Jag har 12 års erfarenhet av redovisning och bokföring. Jag gillar att ge service, är flexibel och van att jobba i team.Mitt jobb innehöll ett brett spektrum av ekonomiuppgifter som löpande bokföring och granskning av fakturor, kvartals och halvårsbokslut, ekonomiska redovisningar och budgetuppföljningar.