Aktiviteter för arbetsgivare och fackliga representanter som arbetar med lokala omställningsmedel

Våra utvärderingar visar att 9 av 10 deltagare tycker att våra seminarier under våren 2019 har varit mycket/ganska bra och att nästan 4 av 5 deltagare upplever att våra aktiviteter bidrar med mycket stor/ganska stor nytta i deras arbete med lokala omställningsmedel.

Är du HR-/förhandlingschef, HR-specialist, central samordnare för lokala omställningsmedel, ordförande eller vice ordförande så tillhör du oftast vår målgrupp. Vi ser gärna att deltagande sker partsgemensamt.
Vill du att vi ordnar ett seminarium nära dig? Hör av dig till oss.

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp