Datum

23
okt

Tid

15:00 - 16:00

Ort

Stockholm

Typ

Seminarie

Hållbart arbetsliv och lokala omställningsmedel

Omställning pågår hela tiden och arbetsmarknaden utvecklas ständigt. För att möta den allt snabbare förändringstakten har centrala parter gemensamt fattat beslut och skapat möjligheter för statliga myndigheter att möta utmaningarna. 2015 kom avtal om lokala omställningsmedel och 2017 inrättades Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv.

Trygghetsstiftelsen och Partsrådet – hur hänger det ihop?

Varje år avsätts ca 300 miljoner kronor för att bidra i arbetet med proaktiv omställning, men hur används medlen? Och vad kan Trygghetsstiftelsen erbjuda för stöd i det arbetet?

Partsrådets program Hållbart arbetsliv började erbjuda sina tjänster till myndigheterna under 2018. Men vad är Hållbart arbetsliv och hur avropar man tjänsterna?

Under eftermiddagen besvarar vi dessa frågor och förhoppningsvis fler. Förutom kortare presentationer ges möjlighet att träffa representanter från Partsrådet och Trygghetsstiftelsen. Du får också chansen att nätverka med andra myndigheter.

Anmälan

Du anmäler dig genom att klicka på den blå knappen. Vi har ett begränsat antal deltagare och det är först till kvarn principen. Du kan anmäla flera personer samtidigt. Förutom dig själv kan du anmäla upp till tre gäster. Vill du anmäla två personer anger du att du tar med  en (1) gäst, anmäler du tre personer anger du att du har två (2) gäster ovs.  När du anmält dig skickas en bekräftelse ut till samtliga som e-post har angetts till.

Fler tillfällen att träffa oss

Om du inte lyckats få en plats, eller är uppsatt på kölistan så erbjuder vi ytterligare ett tillfälle, den 3 december då du kan träffa oss.

Fler tillfällen att träffa oss

Om du inte lyckats få en plats, eller är uppsatt på kölistan så erbjuder två tillfällen till under hösten, den 23 oktober och den 3 december.

Lokal

Partsrådet, Kungsgatan 48 1 tr, Stockholm

Praktisk information

Max antal deltagare är 25 personer. Informationsmötet är kostnadsfritt. Vi bjuder på  eftermiddagsfika.

Lokala omställningsmedel

•Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel.
•Pengarna kan till exempel användas för långsiktig kompetensutveckling, karriärväxling eller till att öka de anställdas förutsättningar för ett längre arbetsliv. Läs mer om lokala omställningsmedel på Trygghetsstiftelsens webbplats.

Programmet Hållbart arbetsliv
•Partsrådet erbjuder tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv som statliga myndigheter kan avropa partsgemensamt. Verksamheten finansieras av en avgift på 0,055% av lönesumman.
•Idag erbjuds 8 tjänster: Effektiva team, Fånga tidiga tecken, Arbetsliv 2.0, AI-systemet, Ursäkta röran – omställning pågår, Välkommen tillbaka, Organisationsanpassad möjlighetskarta och Kollektiv intelligens. Läs mer om dem här.

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp