För arbetsgivare och fackliga representanter

Fyra glada personer diskuterar

Trygghetsstiftelsen hjälper statsanställda, som antingen blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller vars tidsbegränsade anställningar upphört, med stöd på vägen till ett nytt arbete.

Arbetsgivaren anmäler

Det är arbetsgivarens uppgift att anmäla in samtliga arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist och arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut till Trygghetsstiftelsen.  Alla anställda med tidsbegränsade anställningar som varat i minst två år ska anmälas in (avtal om omställning § 3 kap. 3).

Arbetsgivare anmäler arbetstagare via en underrättelse och det görs via vår webbplats. 

Gå vidare till anmälan här.

Avtal om omställning trädde i kraft 1 januari 2015. Om du ska anmäla en arbetstagare vars anställning löpte ut den 31 december 2014 eller tidigare ska arbetstagaren anmälas till trygghetsavtalet. 
OBS! Kvalifikationerna till de två avtalen skiljer sig lite åt, så var snäll att läsa igenom instruktionerna i anmälningsformulären noga.

Den enskildes väg mot ett nytt jobb

När anmälan kommit in till stiftelsen kommer den enskilde att bli kontaktad av en rådgivare för ett planeringsningssamtal. Utifrån det samtalet planeras vägen till ett nytt jobb. De flesta kunder väljer att delta i Trygghetsstiftelsens jobbsökaraktiviteter, men det finns även andra individuella lösningar. Arbetsgivaren får återkoppling från den enskilde, men kan också ha kontakt med stiftelsens rådgivare.