Våra aktiviteter för arbetsgivare och fackliga

Syftet med våra öppna seminarier är att bidra med inspiration och erfarenhetsutbyte till dig som arbetar med lokala omställningsmedel. Hösten 2018 är ett flertal aktiviteter planerade. Fler kan komma att genomföras beroende på efterfrågan och behov.

Vi ordnar gärna aktiviteter på orter utanför Stockholm

Saknar du en aktivitet? Eller vill att vi ska anordna den någon annanstans? Våra aktiviteter är öppna, det innebär att vi inte ordnar aktiviteter specifikt för en myndighet organisation utan syftet är att skapa nätverk, erfarenhetsutbyte och inspiration genom att ni är flera som deltager. Tag kontakt med Ylva Disheden så försöker vi lösa det. 

Vilken aktivitet passar mig?

Är du nyfiken på våra aktiviteter och vill utöka ditt nätverk? Då rekommenderar vi frukostföreläsningarna. Där ges möjlighet att träffa representanter från Trygghetsstiftelsen och föreläsare samt att få en kortare introduktion till våra temaseminarier. 

Vill du gå på djupet och utbyte erfarenheter med andra myndigheter? Då passar våra temaföreläsningar och inspirationsdagen bra.

Målgrupp: Du som arbetar med omställning på olika nivåer som arbetsgivarrepresentant eller fackligt förtroendevald. Aktiviteterna är öppna för avtalsslutande parter på lokal nivå vid samtliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Parterna kommer gemensamt överens om att delta.

SEPTEMBER

26/9 kl.10.00-15.00 Inspirationsdag i Stockholm. Tema omställning. Välkommen på en dag där du får lyssna på bl.a. Lars Walter, docent från Göteborgs universitet och forskare i omställning och representanter för parterna centralt. Vad är omställning? Hur tänkte parterna centralt när avtalet skrevs? Tid för erfarenhetsutbyte och samtal kommer att finnas.  Läs mer och anmäl dig.

OKTOBER

2/10 kl.07.45-09.00 Frukostseminarium i Stockholm. Att synliggöra och analysera omställningsbehov. Läs mer och anmäl dig.

10/10 kl.13.00-16.00 Temaseminarium i Stockholm. Utvärdering. Uppföljning kan rätt utformad och använd bli en del av verksamhetsutvecklingen. Dagen kommer att varvas mellan teoretiska pass och praktiskt arbete med utgångspunkt i ert eget arbete med lokala omställningsmedel. Ni deltager med fördel från både arbetsgivaren och facket. Gustav Petersson, expert i utvärdering och förändringsarbete, har tidigare lett workshops med Trygghetsstiftelsen. Har du deltagit i en av våra tidigare aktiviteter med Gustav finns möjligheter att anpassa seminariet efter tidigare kunskaper. Läs mer och anmäl dig.

23/10 kl.13.00-16.00 Temaseminarium i Stockholm. Att synliggöra och analysera omställningsbehov. För att skapa förändring krävs en gemensam målbild. Magnus Antilla, konsult kommer att visa en metod för hur omställningsbehov kan synliggöras och analyseras utifrån verksamhetens mål, strategier och utvecklingsinriktning. Läs mer och anmäl dig.

NOVEMBER

13/11 kl.09.00-16.00 Temaseminarium i Stockholm. Omvärldsanalys. Omvärldsanalys är ett verktyg som kan användas i arbetet med lokala omställningsmedel. Det handlar om att systematiskt samla in, analysera och skapa förutsättningar för det lokala arbetet. Dagen varvar teoretiska pass med praktisk tillämpning. Henrik Sköld, expert i omvärldsanalys kommer att hålla i dagen. Antalet deltagare är max 15 och vi prioriterar myndigheter/organisationer där både arbetsgivar- och fackliga representanter anmäls. Läs mer och anmäl dig.

DECEMBER

4/12 kl.08.00-09.00 Frukostseminarium i Stockholm. Tema omställningskedjan. Detta seminarium är till för dig som är ny i arbetet och vill veta lite mer om vad lokala omställningsmedel är och en kort presentation av de insatser som Trygghetsstiftelsen erbjuder de som omfattas av avtal om omställning ges också. Detta frukostseminarium anordnas i Trygghetsstiftelsens lokaler och anmälan är inte öppen än. Max antal deltagare är 12 personer. Vill du anmäla dig redan nu kan du kontakta Ylva Disheden.

 

 

Mer information

Kontaktperson: Ylva Disheden, områdesansvarig lokala omställningsmedel

E-post: ylva.disheden@tsn.se

Telefon: 072-732 66 09