Nätverk ger ringar på vattnet

Charlotte Barta, koordinator för Myndighetsnätverket i Sundsvall

2009 påbörjades resan mot det som idag är ett etablerat faktum – Myndighetsnätverket i Sundsvall. Idag samarbetar sexton myndigheter i regionen i ett nätverk där kompetens och utbildning är ett område. Syftet med Myndighetsnätverket är att arbeta tillsammans för att utveckla medarbetare och verksamheter i Sundsvallsregionen. Genom samarbete och möjligheten att fördela kostnader och arbete kan man genomföra aktiviteter som man inte skulle kunna göra i egen regi. Charlotte Barta, nätverkets koordinator och anställd på SPV, ägnar idag halva sin arbetstid åt Myndighetsnätverket. Och det är roligt:

- Idag vet man vad nätverket är, man vill höra om hur vi jobbar och vad vi åstadkommer. När civilministern var hos SPV i Sundsvall ville han ha med en punkt om oss i sitt program. Det känns bra!

Sedan 2014 bedrivs Myndighetsnätverket i ordinarie förvaltning och i höstats gjorde man en utvärdering av nyttan av nätverket. Det råder inte någon tvekan om att fortsätta arbeta tillsammans.

Gemensam kompetensutveckling

Inom kompetensområdet arbetar Myndighetsnätverket inom två spår. Dels handlar det om rekrytering, dels om kompetensutveckling av befintlig personal.  Och är man fler kan man göra mer.

Bland annat genomförs många gemensamma utbildningar – allt från kortare seminarier till längre utbildningsprogram.

- Vi har till och med fått till stånd en YH-utbildning inom juridik, berättar Charlotte. Vi såg ett gemensamt behov av personer med viss juridisk kompetens som kan avlasta jurister och vi fick till stånd en YH-utbildning i Sundsvall – eftersom vi är flera organisationer med det här behovet och kan erbjuda en arbetsmarknad.

På Bolagsverket har Myndighetsnätverket en utbildningsadministratör som arbetar halvtid med nätverkets utbildningar – där upphandling är en viktig del - vilket är en förutsättning för att få det hela att rulla.

Många vägar för att fånga idéer

Idéerna om gemensamma utbildningssatsningar uppstår på olika sätt. Den kan till exempel komma från en enskild myndighet eller från en av Myndighetsnätverkets arbetsgrupper. Arbetsgrupperna finns inom områdena HR-chefer, HR-utvecklare, IT-chefer, Kommunikation och juridik. Det finns också ett utbildningsråd. När en idé kommer upp så diskuteras den och formas gemensamt.

Det finns också utbildningskoordinatorer ute på de myndigheter som är med i nätverket och de fångar naturligtvis också upp idéer:

- Vi har inga långa kontaktvägar, berättar Charlotte. Det går snabbt eftersom vi har en inarbetad struktur. Det kräver förstås att de som ser behovet kan tänka nätverk – och det betyder ofta att man tänka lite större än bara till sina egna behov.  Sedan är det viktigt att vi inte tänker problem. Vi tänker: ”Testa!”

Ibland använder man egna resurser till utbildningsinsatserna, de egna medarbetarnas kompetens. Ofta försöker man också hålla utbildningarna hos de myndigheter som ingår i nätverket.

- Vi satsar också på att ha mycket utrymme för möten och nätverksbildande för de som går kurserna eftersom vi ser att det ger ett stort mervärde, poängterar Charlotte. Att man ser att man som statsanställd är del av något större, koncernen staten.

Kurser i förändringsledning, i att leda workshop – och mycket mer!

Mycket av de utbildningsbehov som myndigheterna har idag är kopplade till digitalisering – både tekniskt men inte minst till de krav som ställs på olika former av förmågor. Under 2015 anordnade man utbildning i förändringsledning, ledare utan personalansvar, workshopledning och mötesteknik. Andra utbildningar var Att arbeta i staten, utredningskunskap och PUL.

- För att stärka chefsförsörjningen startar vi nu en utbildning för chefer, berättar Charlotte. Det är något som flera myndigheter är intresserade av.

Vad krävs för att få ett nätverk att fungera?

Myndighetsnätverket startade upp som ett projekt för fem år sedan och är sedan två år i förvaltningsfas. Det tar lång tid att bygga upp samarbete på det här sättet. Därför är det nödvändigt att det finns en uthållighet i arbetet. Och det är avgörande att arbetssättet är förankrat i högsta ledningen. Myndighetsnätverket består av högsta cheferna i de sex myndigheter som är de som har högst nivå på samarbete. Och ledningen har ett högt engagemang för nätverket.

För SPV:s del är Myndighetsnätverket också förankrat med regeringen eftersom det står inskrivet i myndighetens regleringsbrev att man ska samarbeta i nätverket. 

Nu är siktet ställt på Målbild 2020 och tankar finns kring att utöka samarbetet att också omfatta möjligheten att dela resurser genom utlån av personal, mentorssystem och andra modeller.

- Ett samarbete av det här slaget är krävande att få till men det ger så otroligt mycket, inte bara för oss som deltar utan också för vår region, avslutar Charlotte.

Susanna Hammarberg, 2016-04-29