Jobba hos oss

Vi kan omställning. Det är enkelt att ha med oss att göra. Vår verksamhet präglas av ett tillåtande klimat. Vi är engagerade, professionella och resultatinriktade. 

Trygghetsstiftelsens verksamhet är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar positivt till den. 

Medarbetare

Vi är 29 anställda, 8 män och 21 kvinnor. Vi har kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Vi jobbar bland annat som ekonomihandläggare, konsulenter, regionadministratörer, i kundtjänsten och med stabsfunktioner. På sidan medarbetare kan du se alla roller på Trygghetsstiftelsen.

Maria Hessfelt, fotograf Magnus Pehrson
"Med värdegrunden har vi satt ord på den anda som finns på Trygghetsstiftelsen. En anda som känns mycket självklar men som samtidigt gör mig stolt för att vi verkligen gör det vi tycker är viktigt."
Eva Olsson, rådgivare i Göteborg
"Jag uppskattar att mitt arbete är fritt och varierat, med många olika arbetsuppgifter och mycket kundkontakt. Min drivkraft är att känna att jag gör nytta och att jag kan göra en liten skillnad för dem som behöver oss mest."
Maria Hessfelt, regionadministratör i Göteborg

Vårt personalarbete

Följande områden är extra viktiga i vårt personalarbete:

  • En god arbetsmiljö
  • Att värna om jämställdhet
  • Årliga utvecklingssamtal
  • En kontinuerlig kompetensutveckling
  • Ett aktivt friskvårdsarbete