Styrelsen

Trygghetsstiftelsens styrelse bestämmer riktlinjer för verksamheten och ansvarar för förvaltningen av Trygghetsstiftelsens kapital.

Styrelsen består av sex ledamöter. Regeringen utser tre ledamöter och tre ersättare från arbetsgivarsidan. De fackliga organisationerna OFR/S, P, O, Saco-S och Seko, utser var sin ledamot och ersättare. En av de ledamöter som utses av regeringen är ordförande i styrelsen. 

Ordinarie ledamöter

Eva Liedström Adler, ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket

Britta Lejon, vice ordförande, förbundsordförande ST, OFR/S,P,O

Valle Karlsson, avtalssekreterare Seko

Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket

Marie Linell-Persson, direktör Förmedlingsavdelningen Arbetsförmedlingen

Elisabeth Mohlkert, förbundsdirektör SRAT, Saco-S

Suppleanter

Anna Cedemar, divisionschef Administrativa divisionen Riksarkivet

Ken Johnsson, biträdande förhandlingschef Arbetsgivarverket

Maria Olwaeus, ombudsman OFR/ S, P, O 

Joakim Stierna, HR-chef Högskolan i Halmstad

Helen Thornberg, ombudsman Seko

Ove Rang, förhandlingsschef Sveriges ingenjörer, Saco-S