Inställda aktiviteter på grund av Coronavirus

Trygghetsstiftelsen har beslutat att tillfälligt ställa in all seminarieverksamhet i hela landet mot bakgrund av den riskbedömning som Folkhälsomyndigheten gjort. Beslutet gäller med omedelbar verkan fram till och med fredagen 27 mars.

Vi kommer att webbsända några av våra inplanerade seminarier under denna period. Du som är kund hos oss och inte är inbokad men är intresserad anmäler dig på samma sätt som till våra seminarier på Mina sidor.

Våra lokaler är fortsatt tillgängliga för medarbetare, kunder, coacher och andra besökare.

Tänk på att om du uppvisar symtom på luftvägsinfektion (förkylning), även lindriga sådana, eller om du varit i ett riskområde, ska du stanna hemma.

Du som är kund eller konsult hittar mer information på Mina sidor.

Vi uppdaterar informationen löpande!