Vill du jobba som coach åt Trygghetsstiftelsens kunder?

Det går bra för Trygghetsstiftelsens kunder och de allra flesta hittar ett nytt jobb innan uppsägningstidens slut. Det beror till stor del på att de får stöd av våra proffsiga coacher.

Trygghetsstiftelsen har sedan starten 1990 framgångsrikt anlitat externa konsulter som jobbcoacher, starta eget-coacher och som seminarieledare för att stötta kunderna till ny försörjning.

Trygghetsstiftelsen genomför just nu en konsultupphandling och kanske är du en av de vi söker. Vi söker coacher över hela landet för tjänster inom:

  • Jobbcoachning
  • Starta eget-coach
  • Seminarieverksamhet

Det här är våra kunder

Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet. Trygghetsstiftelsens uppgift är att stötta statsanställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist på vägen till ett nytt jobb eller annan sysselsättning och skapa förutsättningar för att undvika att de blir arbetslösa. Detsamma gäller när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten eller för dem vars tidsbegränsade anställningar upphör.

Trygghetsstiftelsen tar emot cirka 2 500 nya kunder per år och de finns över hela landet.

De uppsagda, våra kunder, har varierad bakgrund både vad gäller utbildning och yrken. Många har akademisk utbildning och en stor andel är disputerade forskare från universitet och högskolor.

Din kompetens och erfarenhet

För att på bästa sätt stötta våra kunder söker vi coacher med kunskap eller erfarenhet från olika yrkesområden, gärna inom life science, IT/teknik/fysik, miljö och hållbarhet, ekonomi och ledarskap.

Vi söker coacher med rekryteringserfarenhet, kännedom om högre akademisk utbildning, erfarenhet av att anskaffa praktik- och inskolningsplatser, erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, erfarenhet av studie- och yrkesvägledning och kännedom om den statliga arbetsmarknaden.

Många av de kunder som kommer från universitet och högskolor har inte svenska som modersmål och vi behöver därför konsulter som har erfarenhet av att coacha på engelska. Det gäller även för flera av de seminarier som vi arrangerar.

Vi hoppas att du tycker du att det här låter spännande.  

Såhär gör du för att lämna ditt anbud

Du hittar instruktioner hur du ska gå tillväga i Förfrågningsunderlaget nedan. 

Använd anbudsmallen, bilaga 13 och konsultprofilmallen, bilaga 5. Om du har problem med mallarna tipsar vi dig om att uppdatera Adobe Acrobat Reader. Det finns även mallar i word nedanför om ni föredrar dessa.

Mejla ditt anbud till anbud@tsn.se

Anbudet ska vara Trygghetsstiftelsen tillhanda senast söndag 2020-04-05

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor?

Vänligen mejla dina frågor till anbud@tsn.se.

Vi kommer att ge svar på generella frågor i en FAQ här på sidan under perioden som denna sida ligger uppe.

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp