Konsultupphandling

Det går bra för Trygghetsstiftelsens kunder och de allra flesta hittar ett nytt jobb innan uppsägningstidens slut. Det beror till stor del på att de får stöd av våra proffsiga coacher.

Upphandlingen är avslutad

Den 5 april var sista dagen att lämna in anbud till Trygghetsstiftelsens konsultupphandling. Vi har fått in många svar och är mycket glada över att så många vill jobba med oss och stötta våra kunder. 

Du som lämnat in ett anbud kommer höra av oss senast den 15 maj

Vi kommer att ägna kommande veckor till att läsa igenom allt material, och planerar att ge återkoppling senast den 15 maj. Observera att vi flyttat fram vårt svarsdatum.  

Trygghetsstiftelsen har sedan starten 1990 framgångsrikt anlitat externa konsulter som jobbcoacher, starta eget-coacher och som seminarieledare för att stötta kunderna till ny försörjning.

Vi söker coacher över hela landet för tjänster inom:

  • Jobbcoachning
  • Starta eget-coach
  • Seminarieverksamhet

Det här är våra kunder

Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet. Trygghetsstiftelsens uppgift är att stötta statsanställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist på vägen till ett nytt jobb eller annan sysselsättning och skapa förutsättningar för att undvika att de blir arbetslösa. Detsamma gäller när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten eller för dem vars tidsbegränsade anställningar upphör.

Trygghetsstiftelsen tar emot cirka 2 500 nya kunder per år och de finns över hela landet.

De uppsagda, våra kunder, har varierad bakgrund både vad gäller utbildning och yrken. Många har akademisk utbildning och en stor andel är disputerade forskare från universitet och högskolor.

Din kompetens och erfarenhet

För att på bästa sätt stötta våra kunder söker vi coacher med kunskap eller erfarenhet från olika yrkesområden, gärna inom life science, IT/teknik/fysik, miljö och hållbarhet, ekonomi och ledarskap.

Vi söker coacher med rekryteringserfarenhet, kännedom om högre akademisk utbildning, erfarenhet av att anskaffa praktik- och inskolningsplatser, erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, erfarenhet av studie- och yrkesvägledning och kännedom om den statliga arbetsmarknaden.

Många av de kunder som kommer från universitet och högskolor har inte svenska som modersmål och vi behöver därför konsulter som har erfarenhet av att coacha på engelska. Det gäller även för flera av de seminarier som vi arrangerar.

Vi tar inte emot fler anbud. Anbud skulle vara Trygghetsstiftelsen tillhanda senast söndag 2020-04-05.

För frågor kontakta anbud@tsn.se 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp