Migrationsverket krymper sin kostym

Den dramatiska minskningen av antalet asylsökande gör att Migrationsverket kraftigt drar ner på sin personal. I år har drygt 600 uppsagda personer fått hjälp och stöd av Trygghetsstiftelsen för att komma vidare.

2017 började Migrationsverket anpassa sin kostym till en verklighet med mycket färre asylsökande och mindre anslag. I första hand berördes assistenter och handläggare, samt i viss utsträckning teamledare och administrativa roller.

I början av 2018 aviserades att personalen skulle minska med 1 200 personer, men i slutändan sades 600 personer upp på grund av arbetsbrist över hela landet, berättar Cecilia Sommar HR-specialist på Migrationsverket.

– Vi har haft en markant ökning av medarbetare som har sagt upp sig själva. Det ledde till att vi nådde våra besparingskrav för året, men vi tappade samtidigt värdefull kompetens, säger hon.

Norrbotten hårdast drabbat

Uppsägningarna har varit geografiskt spridda över hela landet, bland annat i Luleå, Boden, Gävle, Malmö, Göteborg och Stockholm. Totalt sett drabbades Norrbotten av flest uppsägningar.

–De flesta medarbetare berördes genom att de förlorade eller fick en ny kollega, själva omplacerades eller arbetade ihop med några som omplacerades eller sades upp, säger Cecilia Sommar.

På frågan vilka lärdomar man har dragit av processen svarar hon vikten av kommunikation.

–Det finns ett mycket stort behov av att förstå och veta vad som händer, från första diskussionen kring besparingskrav till dess att sista förhandlingen är avslutad. Så här i efterhand hade vi kunnat rikta informationen tidigare och tydligare mot de olika målgrupperna.

Alla uppsagda medarbetare har omfattats av avtal om omställning och Cecilia Sommar tycker att samarbetet med Trygghetsstiftelsen har fungerat bra.

–Inledningsvis behövde vi reda ut hur kommunikationen skulle gå till mellan chefer och kontaktpersoner på Trygghetsstiftelsen. Det krävdes också en noggrann planering eftersom det var så många som sades upp på vissa orter. Medarbetarna har i stor utsträckning fått nya arbeten och är nöjda med stödet de har fått.

Bredda blicken i jobbsökandet

I Skåne har 102 personer blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Erik Markenros är rådgivare i Malmö och berättar att Trygghetsstiftelsen har haft flera informationsmöten på Migrationsverket, både för chefer och för anställda. Sedan följde individuella planeringssamtal med var och en av de berörda medarbetarna.

–Vi har haft ett gott samarbete med Migrationsverket i Skåne. Tack vare att vi hade en bra planering kunde vi relativt snabbt gå in med insatser, så snart alla förhandlingar var avslutade och de uppsagda anmälts till stiftelsen, säger han.

Efter de individuella planeringssamtalen följde ett omställningsprogram som bestod både av gemensamma seminarier och enskilda coachsamtal, berättar Anne Stewart, en av de konsulter som Trygghetsstiftelsen anlitar. Anne Stewart höll i programmet för en grupp med tio uppsagda boendeassistenter.

–I stora drag handlade seminarierna om att inventera sin kompetens, såväl yrkesmässigt som personligt. Vi tog också upp olika sökvägar, de dolda jobben, ansökningshandlingar och intervjusituationen. Det var en väldigt fin dynamik i gruppen, där deltagarna stöttade varandra.

I dag har drygt hälften gått vidare till nya jobb, och flera av dem har fortsatt inom staten.

–Hur snabbt man får jobb beror i mångt och mycket på hur aktiv man är. Det handlar också om att bredda blicken och inte bara söka en viss typ av jobb, säger Anne Stewart.

Attraktiv grupp

När uppsägningarna på Migrationsverket blev kända hörde flera stora myndigheter av sig till Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice och var intresserade av den uppsagda personalen.

Förutom att matcha arbetsgivares kravspecifikationer för lediga tjänster med passande kandidater arrangerade rekryteringsservice också lokala rekryteringsträffar med arbetsgivare och uppsagda medarbetare från Migrationsverket.

–Speciellt för det här projektet är att en stor grupp anställda fick jobb redan innan de hamnade hos oss, säger Carina Ahlberg Ericsson på Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. Det här är en attraktiv grupp, inte minst för andra myndigheter. Det är roligt att deras erfarenhet och kompetens kan tas tillvara inom staten.

Carina Järvenhag, frilansjournalist
Foto: Migrationsverket, Tomislav Stjepic

Uppdraget i siffror:

  • 760 personer har anmälts från Migrationsverket till Trygghetsstiftelsen under 2017 och 2018.
  • 62 procent av dem är kvinnor och snittåldern 40 år.
  • Fyra månader har det tagit i genomsnitt att hitta ett jobb.
  • 6 av 10 har ett jobb i dag.
  • 7 procent är arbetslösa. Relativt många är föräldralediga och avvaktar sitt jobbsökande.
  • 2 av 3 har fått nytt jobb inom staten. Försäkringskassan ligger i topp, följt av Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten.

 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp