Förbered dig

Innan du kommer på ditt första möte hos oss eller innan du påbörjar en aktivitet är det jättebra om du har hunnit fundera igenom följande områden. Använd gärna den enkla Word-mallen till höger när du förbereder dig.

 • Din kompetens
 • Din marknad
 • Dina kanaler för jobbsökning
 • Din motivation

Kompetens

 • Vilken teoretisk kompetens har du?
 • Vilka personliga kompetenser har du (personliga, sociala eller intellektuella förmågor; konkreta exempel kan vara: självgående, relationsskapande, serviceinriktad, goda ledaregenskaper, tydlig, strategisk, kreativ, ekonomisk medveten, problemlösande förmåga)?
 • Sammanfatta din kärnkompetens (det du är bäst på, har mest erfarenhet av, är utbildad inom).

Marknad

 • Beskriv vad du vill/kan arbeta med eller inom.
 • Branscher/Funktioner/Organisationer

Kanaler

 • Beskriv på vilka sätt du sökt arbeten det senaste kvartalet.
 • Hur många jobb har du sökt?
 • Har du varit på några intervjuer det senaste halvåret? Hur många?

Motivation

 • Vad arbetar du med när du känner dig engagerad, inspirerad och glad? Vad är det som driver dig i yrkeslivet?
 • Hur motiverad är du av att söka jobb på en skala 1-10 (1= lite 10= mycket)?
 • När tror du att du har ett nytt jobb?
 • Hur många jobb tror du att du behöver söka?