Ditt cv

I alla sammanhang då du söker jobb kommer du att behöva ett cv (curriculum vitae). Dokumentet beskriver dina yrkeserfarenheter, din utbildning och dina färdigheter. Ditt cv ska betraktas som ett levande dokument och anpassas därför till den sökta tjänsten, där olika erfarenheter bör poängteras olika mycket beroende på vad tjänsten har för innehåll.

 • Börja med att analysera platsannonsen och ta fram nyckelord från annonsen som är viktiga vid formuleringen av cv:t.
 • Generellt är det viktigt att få en enhetlighet i cv:t för att göra dokumentet lättläst. Se till att du tydliggör alla årtal, så att det inte uppstår luckor i ditt cv. Finns det luckor se till så att inte ge sken av att försöka dölja något.
 • Ta helst med din ålder i ditt cv för att underlätta för arbetsgivaren.
 • Det är även viktigt att tänka på vilken e-postadress du använder – det vill säga vilken adress det är som dyker upp i arbetsgivarens inkorg – använd inte en adress som inte alls passar i ett rekryteringssammanhang.

Eftersom arbetsgivaren ibland inte inväntar ansökningstidens utgång med att kalla till intervjuer, kan det vara av värde att skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Det finns många tankar och funderingar kring om man ska ha med ett foto på sig själv eller inte i ansökan. Vår rekommendation är att det alltid är bra att ha med ett foto för att göra det lite mer personligt och för att man enklare ska komma ihåg cv:t och personen. Men tänk på att använda ett ”professionellt” foto – det vill säga inte ett semesterfoto.

Ditt cv ska vara ett levande dokument och bör därför ha olika utseende beroende på vad det är för tjänst och till vilket företag du söker. Här hittar du en uppställning över tre vanliga sorters cv:n: kronologiska, funktionella och kombinerade. För dig som disputerat rekommenderar vi i första hand de två sistnämnda. Längre ner hittar du även förslag på fler rubriker till ditt cv. Vi kommer däremot inte beskriva ett akademiskt cv här.

Kronologiskt cv

Det vanligaste sättet att ställa upp sitt cv på är det kronologiska cv:t, där du anger dina erfarenheter i omvänd kronologisk ordning – det vill säga med de senaste erfarenheterna först.

Används främst när du:

 • har arbetat inom samma område en lång tid och söker nytt arbete inom samma område
 • vill kunna beskriva din karriärväg lite mer översiktligt inom ett visst område
 • antar att arbetsgivaren förväntar sig ett mer traditionellt cv

Vi rekommenderar inte ett kronologiskt cv för dig som disputerat. Det är nästan alltid viktigare att beskriva dina kompetenser utfrån dina färdigheter och prestationer och det gör du bättre i ett funktionellt eller kombinerat cv. Om du vet att arbetsgivaren trots allt förväntar sig ett kronologiskt cv hittar du mer information om dessa bland våra generella cv-tips.

Funktionellt cv

Ett funktionellt cv beskriver din kompetens utifrån dina färdigheter och prestationer – det vill säga du samlar din erfarenhet inom ett och samma område under en rubrik och inte utifrån var du var anställd.

Används främst när du:

 • har arbetat länge på samma arbetsplats
 • har begränsad arbetslivserfarenhet
 • vill framhålla vissa prestationer
 • vill byta inriktning i din karriär
 • dina yrkestitlar inte speglar det du faktiskt arbetat med

Lämpliga rubriker:

 • Kontaktuppgifter (inkl födelseår)
 • Målsättning
 • Främsta kompetenser (inkl resultat)
 • Utbildning
 • Språkkunskaper
 • Datakunskaper
 • Personliga intressen
 • Övrig information (körkort, deltagande i frivilligarbete, föreningsarbete o dyl)
 • Referenser

Här kommer ytterligare lite tips till dig som väljer ett funktionellt cv:

Anställningar

Varje anställning behöver inte separat beskrivas, eftersom detta görs i de sammanfattande rubrikerna under rubriken ”Erfarenhetsbredd” eller ”Främsta kompetenser”.

Utbildning eller anställning först?

Beroende på vad som är viktigast att betona för den sökta tjänsten, det vill säga anställning eller utbildning – väljer du vilken rubrik du ska placera överst.

Kombinerat cv

Ett kombinerat cv liknar ett kronologiskt cv, men fokuserar främst på dina viktigaste kompetenser, erfarenheter och prestationer.

Används främst när du:

 • vill fokusera på vissa specifika erfarenheter/kompetenser och prestationer
 • om du har erfarenhet inom flera olika områden

Lämpliga rubriker:

 • Kontaktuppgifter (inkl födelseår)
 • Målsättning
 • Främsta kompetenser (inkl resultat)
 • Anställningar
 • Utbildning
 • Språkkunskaper
 • Datakunskaper
 • Personliga intressen
 • Övrig information (körkort, deltagande i frivilligarbete, föreningsarbete o dyl)
 • Referenser

Här kommer ytterligare ett tips till dig som väljer ett kombinerat cv:

Förtroendeuppdrag
Förtroendeuppdrag kan bli extra viktigt att lyfta fram om man har begränsad arbetslivserfarenhet. Det tyder på aktivitet och engagemang.

Förslag på fler rubriker

Här kommer förslag på fler rubriker du kan använda oavsett vilken cv-typ du har valt:

 • Övriga meriter
 • Karriärmål
 • Speciella färdigheter
 • Erfarenhetsbredd
 • Främsta kompetens
 • Personlig profil
 • Speciella styrkor
 • Mina yrkesambitioner
 • Kurser
 • Drivkrafter
 • Utmärkelser
 • Speciella expertisområden
 • Sammanfattning av mina främsta färdigheter
 • Professionella prestationer
 • Utlandsvistelser
 • Sammanfattning av min bakgrund
 • Min framtidsvision
 • Familjesituation

Checklista cv

Innan du skickar in ditt cv kan det vara bra att ha kollat igenom följande en extra gång för att undvika några onödiga misstag. Be gärna någon annan läsa igenom ditt cv också.

 • Har du korrekturläst ALLT inklusive rubriken i din e-post?
 • Är ditt cv snyggt och enhetligt formaterat?
 • Framgår dina kontaktuppgifter tydligt?
 • Är ditt cv lagom långt?
 • Har du anpassat ditt cv till just denna tjänst?
 • Gör en egen notering om tjänsterna du söker, så att du lätt hittar informationen om tjänsten om företaget kontaktar dig via telefon.