Personligt brev

Det personliga brevet bör fokusera på det som gör dig själv unik och som är direkt kopplat till den tjänst du söker.

 • Gör brevet så kortfattat som möjligt, det bör rymmas på en A4-sida.
 • Beskriv ditt erbjudande till företaget och varför just du passar för tjänsten.
 • Leta efter nyckelord i kravprofilen för tjänsten och se till att använda samma ord i så stor uträckning som möjligt, för att underlätta för arbetsgivaren att hitta just det han/hon söker.
 • Peka på resultat du uppnått i tidigare utbildning eller tjänster för att lyfta fram dina goda egenskaper. Det är mycket mer övertygande än att bara beskriva dem.
 • Berätta hur just du kan bidra med något som är viktigt för arbetsgivaren i denna tjänst. Översätt dina färdigheter som forskare till den tjänst du söker.
 • Beskriv din erfarenhet så att även en person som inte har din specialistkompetens förstår ditt forskningsområde.
 • Om det är relevant för tjänsten kan du beskriv vilka generella kunskaper och färdigheter du har tillägnat dig under tiden du doktorerat. Det vill säga inte bara de ämnen du läst eller den utbildning du har. Det kan vara allt ifrån att hålla föredrag, söka i databaser, skapa presentationer, självständigt lösa komplexa problem, kritisk granskning, kommunicera på engelska eller annat främmande språk, analysera och lösa avancerade problem utifrån ett vetenskapligt perspektiv, pedagogisk erfarenhet, projektledning med mera.
 • Ta bara med sådant som är relevant för den sökta tjänsten i det personliga brevet.

Om du haft kontakt i förväg med någon hos arbetsgivaren är det en fördel att nämna detta samtal i brevet.

Checklista personligt brev

Innan du skickar in ditt personliga brev kan det vara bra att ha kollat igenom följande en extra gång för att undvika några onödiga misstag.

 • Är ditt brev anpassat till den aktuella tjänsten?
 • Har du korrekturläst ALLT inklusive rubriken i ditt e-postmeddelande?
 • Är ditt brev snyggt och enhetligt formaterat?
 • Finns dina kontaktuppgifter med?
 • Har du ställt det personliga brevet till rätt företag och till rätt kontaktperson?
 • Har du rätt namn på kontaktpersonen i din e-post?
 • Har du rätt namn på tjänsten du söker i ditt personliga brev?
 • Gör en egen notering om tjänsten du söker, så att du lätt hittar informationen om den ifall företaget kontaktar dig via telefon.